Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Podávání návrhů bylo ukončeno. Hlasování bude zahájeno 5. května.

Do závěrečného hlasování postupují návrhy, které budou podpořeny alespoň 15 hlasy. Jak mohu návrhy podpořit?

Podejte návrh elektronicky

K podání návrhů využijte elektronický formulář. Než se pustíte do vyplňování, přečtěte si více informací, jak s formulářem pracovat.

Podejte návrh v klasické listinné podobě

Návrh můžete podat i prostřednictvím papírového formuláře. Stáhněte si Formulář včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) v sekci Ke stažení a pošlete jej poštou na adresu: Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice nebo ho doručit osobně do podatelny úřadu.