Participativní portál

Participativní portál městské části Praha-Čakovice
PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Podávání návrhů bylo ukončeno. Hlasování bude zahájeno 5. května.

Do závěrečného hlasování postupují návrhy, které budou podpořeny alespoň 15 hlasy. Jak mohu návrhy podpořit?

Podejte návrh elektronicky

K podání návrhů využijte elektronický formulář. Než se pustíte do vyplňování, přečtěte si více informací, jak s formulářem pracovat.

Podejte návrh v klasické listinné podobě

Návrh můžete podat i prostřednictvím papírového formuláře. Stáhněte si Formulář včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) v sekci Ke stažení a pošlete jej poštou na adresu: Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice nebo ho doručit osobně do podatelny úřadu.