Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Ano, pro podání návrhu musíte být registrováni na portále Počítáme s vámi a být  přihlášeni. Následně podejte návrh do participativního rozpočtu prostřednictvím tohoto formuláře.

Ano. Rozepsaný formulář si můžete kdykoliv uložit pro následné úpravy. Vyplněný formulář můžete odeslat ke kontrole, nebo ho uložit pro pozdější doplnění.

Váš návrh bude formálně zkontrolován, zda splňuje schválená Pravidla. Pokud je vše v pořádku, návrh je zveřejněn a bude viditelný všem návštěvníkům webového portálu na stránce Aktuálně podané návrhy. Návrh již není možné upravovat. Po uzavření etapy podávání návrhů se bude kontrolovat realizovatelnost projektu. Pokud váš návrh bude vyžadovat dodatečné úpravy (například doplnění či upřesnění položek v rozpočtu), bude zveřejnění návrhu dočasně přerušeno a návrh vrácen k dopracování. Po doplnění bude opět zkontrolován a znovu zveřejněn. Získá-li návrh dostatečnou podporu ostatních návštěvníků portálu, bude zařazen do závěrečného hlasování. Návrhy s nejvyšším počtem hlasů, které se vejdou do vyhrazeného finančního limitu, bude úřad městské části realizovat.

Váš návrh bude formálně zkontrolován, zda splňuje schválená Pravidla. Pokud je vše v pořádku, návrh je zveřejněn a bude viditelný všem návštěvníkům webového portálu na stránce Aktuálně podané návrhy. Návrh již není možné upravovat. Po uzavření etapy podávání návrhů bude kontrolována realizovatelnost projektu. Pokud by váš návrh vyžadoval dodatečné úpravy (například doplnění či upřesnění položek v rozpočtu), bude zveřejnění návrhu dočasně přerušeno a návrh vrácen k dopracování. Po doplnění opět zkontrolován a opětovně zveřejněn. Získá-li návrh dostatečnou podporu ostatních návštěvníků portálu, bude zařazen do závěrečného hlasování. Návrhy s nejvyšším počtem bodů, které se vejdou do vyhrazeného finančního limitu bude úřad městské části realizovat.

Název návrhu  (Povinná položka)
Název by měl být krátký a výstižný. Počet znaků je 5 až 60.

Ilustrační obrázek (Povinná položka).
Nahrajte 1 soubor typu .jpg, .jpeg, .png max. velikosti 2 MB.
Ilustrační obrázek nebyl doposud vybrán.

Popis návrhu  (Povinná položka)
Popis návrhu bude zveřejněn jako úvodní text a bude sloužit k základní informaci při hlasování občanů. Proto jsou název návrhu, ilustrační obrázek a tento text velmi důležité. Jejich dobrou volbou můžete získat svému návrhu větší podporu. K dispozici máte maximálně 500 znaků, minimálně 20.

Odůvodnění návrhu (Nepovinná položka)
Popište důvod, proč návrh předkládáte, jaký problém by byl jeho realizací řešen.

Současný stav (Nepovinná položka)
Popište současný stav týkající se zamýšleného návrhu.

Plánovaný stav (Nepovinná položka)
Popište plánovaný stav týkající se tohoto návrhu.

Lokalizace místa v mapě (Povinná položka)
Lokalitu můžete vyhledat buď zadáním adresy, nebo umístěním špendlíku na zvolené místo. Mapu si můžete zvětšit na celou obrazovku tlačítkem v pravém horním rohu mapy a přibližovat / oddalovat můžete kolečkem myši při současném stisku tlačítka CTRL.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (Povinná položka)
Pro usnadnění kontroly zadejte každé číslo na samostatný řádek ve formátu číslo/podčíslo katastrální část, např. 131/12 Čakovice.

Fotografické přílohy a ostatní dokumenty – veřejné (Povinná položka)
Fotodokumentace stávajícího stavu nebo další přílohy upřesňující návrh. Max. 3 soubory, velikost jednoho nejvýše 2 MB (povolené typy příloh: png, jpg, jpeg, pdf).

Předpokládané náklady (Povinná položka)
Zadejte předpokládané náklady v rozsahu 30 – 100 tis. Kč.  Částky jsou včetně daně. Počet jednotek a jednotková cena jsou celá čísla, uveďte všechny potřebné položky včetně např. bouracích a stavebních prací nebo finančních prostředků na studie a zpracovávání dokumentace.

Jména a příjmení navrhovatele (Povinná položka)
Navrhovatelem je občan městské části s trvalým bydlištěm ve správním obvodě městské části Praha Čakovice.

Tel. číslo (Povinná položka)
Telefonní číslo navrhovatele uvádějte včetně předvolby ve formátu ve formátu (+420) 999 999 999.

E-mail (Povinná položka)
Emailová adresa navrhovatele bude sloužit ke komunikaci o návrhu. Po uložení Vám bude automaticky odeslán link s možností úprav. Při každé změně stavu návrhu bude navrhovatel a zástupce úřadu prostřednictvím emailové komunikace informován.

Adresa trvalého bydliště (Povinná položka)
Trvalé bydliště navrhovatele musí být ve správním obvodě městské části Praha Čakovice.

Prohlášení navrhovatele o věku min. 18 let (Povinná položka)

Souhlas s podmínkami použití a zpracování osobních údajů (Povinná položka)
Bez souhlasu s pravidly návrhu Počítáme s vámi! a s podmínkami použití, zpracování a ochraně osobních údajů nebude možné návrh návrhu uložit ani odeslat ke kontrole.

Neveřejné Poznámky (Nepovinná položka)
Tyto informace nebudou publikovány. Mohou sloužit k předání důležitých informací zástupcům úřadu.

Popis návrhu je úplný a chci ho poslat k vyhodnocení (Nepovinná položka)
Pokud necháte nezaškrtnuté, můžete po uložení dat popis návrhu doplnit.