Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Nový život pro bývalou hasičskou zbrojnici v Miškovicích

Komunitní život a aktivní trávení volného času

access_time 9 dubna, 2023 person Martina Kozelkova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

V centru Miškovic stojí bývalá hasičská zbrojnice, která v dnešní době není využívaná, a proto bychom jí rádi vdechli nový život. Předmětem architektonické studie bude návrh úprav budovy, jejího vnějšího vzhledu, návrh půdorysu, pohledy ze všech stran, schematický řez, dvě vizualizace a propojení na již upravený parčík před budovou.
Uvnitř budovy bude zázemí pro budoucí službu, například kavárna, pekařství, zmrzlinárna atd. a prostor určený pro veřejnost, který bude sloužit nejen budoucímu nájemci, ale minimálně jednou měsíčně bude také poskytován městské části k aktivitám pořádaným pro občany.
Bude hezké navázat na vzpomínky minulých generací a umožnit pokračování využití této budovy.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

V roce 1928 došlo k založení sboru dobrovolných hasičů obce Miškovice. Po 5 letech, kdy se členové SDH scházeli kde se dalo, byla svépomocí postavena v roce 1933 hasičská zbrojnice v Miškovicích. Zbrojnici postavili členové SDH sami ve spolupráci s obcí. Nesloužila jen jako zázemí hasičů, ale i jako základna pro kulturní činnost v naší obci. Spousta dnešních seniorů na tuto budovu vzpomíná s nostalgií, protože zde strávili mládí. Ještě dnes žijí u nás v Miškovicích pamětníci, kteří vzpomínají na nelehké začátky SDH. Tato budova si zaslouží další využití ve prospěch občanů Miškovic. Už kvůli historii, která je v ní vepsaná, tak pro strategické místo, na kterém je umístěna.

Současný stav

V dnešní době je budova nepřístupná, slouží pouze jako hygienické zázemí pro řidiče MHD. Před zbrojnicí je nový hezký parčík s lavičkami a vysazenými stromy. Na budově je umístěn pomník padlým.

Zamýšlený stav

V budoucnosti zpřístupněná zrekonstruovaná budova s odkazem na hasičskou minulost. V návrhu bude vymezen prostor pro zázemí budoucích služeb a prostor pro veřejnost. Ten bude zároveň alespoň jednou měsíčně moci využívat městská část pro činnosti sloužící občanům. Např. přednášky, setkání různých skupin, výstavy, prezentace atd.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

p. č. 205/1 Miškovice [731552]

Přílohy návrhu

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Přípravazaměření za účelem studie110,00010,000
Přípravastavebně technický průzkum110,00010,000
Realizacearchitektonická studie: schematická situace, 1x půdorys 1:50, 2x vizualizace, 4x pohledy, 1x schematický řez148,00048,000

Celková částka : 68,000 Kč + rezerva 10% = 74,800

Jména a příjmení navrhovatele

Martina Kozelková

Location

place U Zbrojnice 114/1, 196 00 Praha-Čakovice-Miškovice, Česko

Timeline

K realizaci
Hlasování bylo ukončeno 4.6.2023. Projekt se umístil na 2. místě s celkovým ziskem 126 hlasů a bude realizován. před 3 měsíce by Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh prošel kontrolou proveditelnosti, je zařazen k hlasování. před 5 měsíců by Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován před 6 měsíců by Martina Kozelkova
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti a rozpočtu. před 6 měsíců by Michal Motyčka
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem před 6 měsíců by Martina Kozelkova