Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Renovace pláště bunkru

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 12 dubna, 2021 person jirkabunkr
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Pojďme společně dokončit opravu bunkru. Bunkr jsme spolu s městskou částí vykopali, loni jsme společně s vámi dokončili úpravu okolí a MČ vyřešila odvodnění. Chybí to poslední, opravit vnější vzhled bunkru. Pak už budeme moci instalovat do bunkru stálou výstavu ke 2. sv. válce a bunkr pravidelně zpřístupňovat veřejnosti.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Smyslem projektu je oprava pláště bunkru. Plášť je degradovaný, po zimě utrpěl větší újmu. Po dohodě s odborníky bude provedena sanace vhodnými materiály, a bunkr bude natřen. V letošním roce by tímto záměrem mohlo dojít k dokončení opravy a následně k instalaci stálé výstavy do bunkru. Předpoklad je, že bunkr využijí i místní školy k výuce.

Současný stav

V současné době je vrchní vrstva velmi poškozená. To má za následek nejen negativní estetický dojem, ale především degraduje zdivo, které se nachází pod omítkou. Zajímavostí u tohoto bunkru je právě kombinace materiálů beton/cihla.

Zamýšlený stav

Výsledným stavem bude opravený bunkr, v jehož interiérech bude stálá výstava k dějinám 2. světové války v Čakovicích. Ta (stejně jako interiér) bude pravidelně zpřístupňována veřejnosti vždy při významných událostech.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

1322/2, k.ú. Čakovice

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizacesanační materiál a stavební materiály146,90046,900
Realizacezednické práce129,00029,000
Realizacepráce natěračské vč. materiálu115,00015,000

Celková částka : 90,900 Kč + rezerva 10% = 99,990

Jména a příjmení navrhovatele

Jiří Svatoš

Lokalita

place Ke Stadionu 705/30, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

Časová osa

Ukončené hlasování
Návrh získal 145 bodů a v hlasování občanů se umístil na 7. místě. Návrh nebude realizován. před 6 měsíci uživatelem Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh byl zařazen do hlasování v termínu od 5.5.2021 do 31.5.2021. 4 května, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 27 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 12 dubna, 2021 uživatelem jirkabunkr
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti. 12 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 12 dubna, 2021 uživatelem jirkabunkr