Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Renovace pláště bunkru

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 12 dubna, 2021 person jirkabunkr
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Pojďme společně dokončit opravu bunkru. Bunkr jsme spolu s městskou částí vykopali, loni jsme společně s vámi dokončili úpravu okolí a MČ vyřešila odvodnění. Chybí to poslední, opravit vnější vzhled bunkru. Pak už budeme moci instalovat do bunkru stálou výstavu ke 2. sv. válce a bunkr pravidelně zpřístupňovat veřejnosti.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Smyslem projektu je oprava pláště bunkru. Plášť je degradovaný, po zimě utrpěl větší újmu. Po dohodě s odborníky bude provedena sanace vhodnými materiály, a bunkr bude natřen. V letošním roce by tímto záměrem mohlo dojít k dokončení opravy a následně k instalaci stálé výstavy do bunkru. Předpoklad je, že bunkr využijí i místní školy k výuce.

Současný stav

V současné době je vrchní vrstva velmi poškozená. To má za následek nejen negativní estetický dojem, ale především degraduje zdivo, které se nachází pod omítkou. Zajímavostí u tohoto bunkru je právě kombinace materiálů beton/cihla.

Zamýšlený stav

Výsledným stavem bude opravený bunkr, v jehož interiérech bude stálá výstava k dějinám 2. světové války v Čakovicích. Ta (stejně jako interiér) bude pravidelně zpřístupňována veřejnosti vždy při významných událostech.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

1322/2, k.ú. Čakovice

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizacesanační materiál a stavební materiály146,90046,900
Realizacezednické práce129,00029,000
Realizacepráce natěračské vč. materiálu115,00015,000

Celková částka : 90,900 Kč + rezerva 10% = 99,990

Jména a příjmení navrhovatele

Jiří Svatoš

Lokalita

place Ke Stadionu 705/30, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

Časová osa

Návrh k hlasování
Návrh byl zařazen do hlasování v termínu od 5.5.2021 do 31.5.2021. před 2 týdny uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. před 3 týdny uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován před 1 měsícem uživatelem jirkabunkr
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti. před 1 měsícem uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem před 1 měsícem uživatelem jirkabunkr