Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Participativní rozpočet městské části Praha-Čakovice

květen - červen 2023

Závěrečné hlasování občanů o podaných návrzích participativního rozpočtu.

1. březen - 10. duben 2023

Příjem vašich návrhů projektů do participativního rozpočtu.

Co je participativní rozpočet

Participativní rozpočet vám umožňuje zapojit se do rozhodování o využití veřejných peněz pro rozvoj městské části. Můžete díky němu ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována. Zapojíte se přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části a můžete nahlédnout do fungování úřadu a volených orgánů. Máte možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

Harmonogram

 • leden - únor 2023

  schválení pravidel, schvalování rozpočtu městské části

 • 1. březen - 10. duben 2023

  podávání návrhů projektů

 • duben 2023

  kontrola a doplnění podaných návrhů

 • 1. květen - 4. červen 2023

  hlasování občanů a vyhlášení vítězných projektů

 • červen a dále

  realizace vítězných projektů

Pravidla participativního rozpočtu

Zjistěte vše o participativním rozpočtu 2023

Pravidla

Otázky
a
odpovědi

Hledejte odpovědi nebo položte dotaz

Hledat odpovědi

Co potřebujete pro přihlášení svého projektu

Mít nápad a chuť oživit konkrétní místo nebo podpořit komunitní život v městské části

Podporovány jsou projekty se zaměřením na:
1) péči o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
2) komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Být občanem městské části Praha-Čakovice a být starší 18 let

Není vám ještě 18 let? Nevadí! Požádejte někoho dospělého ze svého okolí o spolupráci a podejte projekt společně. Trvalé bydliště v městské části je podmínkou.

V určeném termínu vyplnit elektronický formulář a poskytnou veškeré potřebné údaje podle schválených pravidel

Prostudujte si Pravidla a zjistěte, jaké přílohy si již nyní můžete připravit.

Realizace projektů musí probíhat na pozemcích svěřených městské části (pozemky v majetku hl. města Prahy)

Nevíte, které to jsou? Podívejte se na tuto mapu, ve které jsou tyto pozemky označené.

Naše doporučení jak postupovat

1.

Prostudujte Pravidla participativního rozpočtu

Zjistěte, které projekty lze podpořit. Můžete využít tuto mapu.

2.

Konzultujte své návrhy s pracovníky úřadu

Využijte kontaktní formulář a buďte ve spojení s pracovníky, kteří Vám pomohou orientovat se v pravidlech participativního rozpočtu. Připravte si potřebné podklady pro období, kdy bude možné projekt registrovat.

3.

Registrujte se pro odběr novinek

Chcete mít přehled o důležitých novinkách souvisejících s naším portálem? Registrujte svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.