Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Vyhledat


3494
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Mnohé městské části osazují své parky a jiná odpočinková místa tzv. veřejnými grilovacími místy. V principu se jedná o pevné usazení kovového grilovacího roštu nebo tělesa grilu, doplnění mobiliářem (stoly a lavice) a drobným vybavením (nástroje na čištění grilu, které mohou být vydávány proti záloze) a případně o úpravu okolí (například vydlážděním). Konkrétní inspirací může …

Veřejné grilovací místo Pokračovat ve čtení »

place Šircova 6, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 10 března, 2020
Ukončené hlasování
3513
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Příprava vhodného místa a umístnění venkovního pingpongového stolu s kovovou síťkou.
place Blachutova 930, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 března, 2020
Návrh zrealizován
3499
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Na výstupní autobusové zastávce Sídliště Čakovice a kolem ní je velké množství odpadků.  Odpadkový koš by mohl pomoci zajistit čistotu v okolí.
place Sídliště Čakovice, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 16 března, 2020
Návrh vyřazen
3526
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Instalace komunitního kompostéru (ideálně několika kompostérů) v areálu sídliště Čakovice. V dnešní době je kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.
place Bermanova 985/18, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 26 března, 2020
Návrh zrealizován
3519
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
V naší MČ chybí ve veřejném prostoru pítka, které jsou zejména v horkém létě potřeba. Navrhuji tedy, aby byly umístěny ve veřejném prostoru (např.v parcích, na náměstí atp.). Mohou sloužit i pro psy.
place nám. 25. března 100/2, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 26 března, 2020
Návrh vyřazen
3567
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Instalace osvětlení v Zámeckém parku.
place Schoellerova 725, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 9 dubna, 2020
Návrh vyřazen
3574
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Výsadba nových stromů (vzrostlých) a doplnění mobiliáře na dětském hřišti v Něvské
place Něvská 584, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 9 dubna, 2020
Ukončené hlasování
3491
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Předmětem záměru je vytvoření odpočinkového místa pro širokou veřejnost na cestě z Čakovic do Letňanského lesoparku a to v těsném sousedství čakovického bunkru. Bude zde zároveň informační tabule k historii tohoto místa (bunkr vytvořený za 2. světové války) a o historii zaniklého čakovického letiště a připomenutí bombardování Čakovic a okolí 25. března 1945. Součástí bude …

Zhotovení naučné vyhlídky u čakovického bunkru Pokračovat ve čtení »

place K Sedlišti 281, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 14 dubna, 2020
Návrh zrealizován
3589
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Umístění tří informačních tabulí v katastru Miškovic tak, aby kolemjdoucí mohli “zažít” historickou kontinuitu místa, ve kterém žijí.
place Tuháňská, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 14 dubna, 2020
Ukončené hlasování
3593
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Rozšíření odpočinkových míst v parku, prostřednictvím laviček připomenutí významných občanů, kteří se zasloužili o věhlas městské části a její rozvoj. Pro začátek lavička věnovaná Marii Podvalové, opěrní pěvkyni a Jaromíru Skřivánkovi, malíři. Design laviček navrhují studenti střední uměleckoprůmyslové školy, každá je a bude originální umělecké dílo. Studenti zajistí výrobu i osazení laviček.
place Cukrovarská 984, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 14 dubna, 2020
Návrh zrealizován
3582
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Na sídlišti jsou značně omezené možnosti sportovního vyžití pro starší děti, kterým už klouzačky a houpačky nestačí. Navrhuji proto instalovat venkovní stůl na ping pong, který mohou v případě zájmu využívat i dospělí.
place M. Krásové 920, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 14 dubna, 2020
Návrh vyřazen
3516
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Úprava stávajícího dětského hřiště Bermanova (kulaté hřiště u čističky) do smysluplnější podoby pro jeho lepší využitelnost. Klíčovým prvkem je zastínění pískoviště kvalitní polohovatelnou sítí a odstranění cvičebních strojů (věková kategorie 15+), jejichž umístění na dětském hřišti se ukázalo v praxi jako nevhodné a pro děti nebezpečné. Nahrazení těchto strojů novými interaktivními herními prvky pro děti, …

Zastínění a nové herní prvky na hřiště Bermanova Pokračovat ve čtení »

place M. Krásové 923, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 14 dubna, 2020
Návrh zrealizován
3584
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Obnova mobiliáře a doplnění herních prvků vedle rybníčku v Miškovicích. Současný stav herních prvků a doplňkového mobiliáře je více než žalostný – houpačka oprýskaná, posprejovaná, dřevěná sedátka i gumy pod nimi poničené, lavičky se stolkem posprejované, … Místní obyvatelé (nejen ti s malými dětmi) by uvítali revitalizaci tohoto jinak hezkého místa u rybníčku a rozšíření …

Oprava a doplnění herních prvků u rybníčku v Miškovicích Pokračovat ve čtení »

place Tuháňská 38/5, 196 00 Praha-Čakovice-Miškovice, Česko

access_time 15 dubna, 2020
Návrh zrealizován
3616
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Květinové záhony v prostoru nejvíce frekventované části Třeboradic by měly zútulnit prostor, který je využíván nejen ke každodenním procházkám, ale zároveň k mnoha kulturním a komunitním akcím v Třeboradicích. Cílem je přiblížit vzhled těchto míst době našich babiček, okrasných zahrádek, besídek a zátiší. Dvě samostané části by měly být osázeny okrasnými rostlinami tak, aby tu …

Cukrárna pro včely a čmeláky – květinové záhony před školkou Pokračovat ve čtení »

place Slaviborské nám. 21, 196 00 Praha-Čakovice-Třeboradice, Česko

access_time 22 dubna, 2020
Návrh zrealizován
4536
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Cílem tohoto návrhu je realizace discgolfového hřiště v Lesoparku Havraňák nebo Čakovickém parku, a tak oživit a nabídnout tyto prostory k příjemné a zábavné aktivitě v přírodě. Discgolf je individuální sport s létajícím talířem s pravidly podobným těm golfovým. Disgolf není fyzicky náročný sport, takže jej opravdu může hrát každý. =) Jak hra probíhá? Hráč …

Discgolf pro každého Pokračovat ve čtení »

place Unnamed Road, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 18 března, 2021
Návrh vyřazen
5091
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Současné hřiště již dávno svou velikostí nestačí. Tento návrh 1. zvětšení (prodloužení o 4.7 m – vyznačen červeně) je sám o sobě nedostatečný, je totiž omezen pravidly vytvořenými radnicí. Nejlepší by bylo protáhnout hřiště o alespoň 13 metrů a o 3 metry rozšířit (vyznačeno fialově). Zvětšení hřiště využijí nejen lidé ze sídliště, ale i děti …

1. Zvětšení hřiště Třeboradické korzo – Relaxpark Pokračovat ve čtení »

place Marie Podvalové 929, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 19 března, 2021
Návrh vyřazen
4528
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Umístění pronajatých veřejných WC v prostorách lesoparku Havraňák.
place K Sedlišti 197-281, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 19 března, 2021
Ukončené hlasování
5113
Komunitní život a aktivní trávení volného času
V roce 2019-2020 byla v ulici Svěceného vybudována venkovní fit stezka. Tato stezka je určena pro kohokoliv, kdo se chce hýbat a cvičit na čerstvém vzduchu. Zároveň je určena i pro děti. Proto je zde možné nalézt kombinaci nejen klasických venkovních cvičebních prvků, ale i prvky, které jsou určeny pro aktivní zábavu dětí. Díky této …

Doplnění cvičebních prvků v ulici Svěceného Pokračovat ve čtení »

place Svěceného 240, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 23 března, 2021
K realizaci
5118
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Umístění dvou knihobudek na sídlišti u zastávky autobusu a vchodu do parku. Knihobudka je vhodná do městského prostředí. Budka bude krytá plexisklem, aby odolávala povětrnostním podmínkám, lehce otvíratelná.
place Sídliště Čakovice, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 31 března, 2021
K realizaci
5123
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Kaplička na okraji Třeboradic je polozapomenutým, ale velice zajímavým svědkem naší kulturní historie a tradice poutních cest. Podle dostupných informací se zřejmě jedná o jednu z posledních dochovaných barokních poutních kaplí na tzv. severní svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi, která se nachází na severním okraji obce Třeboradice, kousek za železničním přejezdem. Ve výklencích …

Oprava zapomenuté poutní kapličky v Třeboradicích Pokračovat ve čtení »

place Schoellerova, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 7 dubna, 2021
K realizaci
5130
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Předpokládá se na tabulích, umístěných na „konkrétním historickém místě“ popsat historii, zajímavosti a perličky z historie tohoto místa tak, aby bylo možné „cítit“ genius loci prošlých generací našich předků a spoluobčanů. A to velmi konkrétně a stručně, vždy jen k tomu konkrétnímu místu, tzn. na celkem malém formátu.
place Tuháňská 17, 196 00 Praha-Čakovice-Miškovice, Česko

access_time 7 dubna, 2021
K realizaci
5143
Komunitní život a aktivní trávení volného času
OCR (obstacle course racing = překážkový sport) je jednou z nejpopulárnějších masových aktivit posledních pěti let. Každoročně se jí věnuje nejen na specializovaných akcích, ale i ve svém volném čase několik desítek tisíc lidí v ČR všech věkových kategorií. Tento mladý sport ovšem trpí nedostatkem tréninkových možností pro veřejnost, protože většina aktuálních hřišť se zaměřuje …

Rozšíření workout hřiště o prvky z překážkových závodů (OCR) Pokračovat ve čtení »

place Jizerská 932/19a, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 10 dubna, 2021
K realizaci
5126
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Respekt k přírodě a potřeba její ochrany je v současnosti bezesporu jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou se my dospělí snažíme svým dětem předat. Navržená naučná stezka v ulici Tryskovická dětem umožní dozvídat se hravou formou a při pobytu venku více o tom, jaké problémy v současnosti přírodu sužují a jak ji společně lépe chránit. Naučná …

Naučná stezka – máme rádi přírodu a pečujeme o ní Pokračovat ve čtení »

place Tryskovická 6, 196 00 Praha-Čakovice-Třeboradice, Česko

access_time 10 dubna, 2021
K realizaci
5157
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Současné hřiště již dávno svou velikostí nestačí. Tento návrh 2. zvětšení (prodloužení o dalších 4.7 m – vyznačen tmavě červenou) navazuje na projekt “1. Zvětšení hřiště Třeboradické korzo – Relaxpark”. Nejlepší by bylo protáhnout hřiště o alespoň 13 metrů a o 3 metry rozšířit (vyznačeno fialově). Zvětšení hřiště využijí nejen lidé ze sídliště, ale i …

2. Zvětšení hřiště Třeboradické korzo – Relaxpark Pokračovat ve čtení »

place Cukerní 224, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 dubna, 2021
Návrh vyřazen
5159
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Umístění skluzavky na dětské hřiště v ulici Marie Podvalové, mezi sídliště a novou výstavbu. Konkrétní model byl vybrán v dřevěném provedení s ohledem na to, že všechny ostatní prvky na hřišti jsou ze dřeva. Dětem nabízí dvě možnosti vyšplhání na skluzavku – pomocí schodů a pro zdatnější děti lezeckou stěnu. Výška základny, a tedy i …

Klouzačka na dětském hřišti Marie Podvalové Pokračovat ve čtení »

place Marie Podvalové 930, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 dubna, 2021
Návrh vyřazen
5136
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Mít ve svém městě místo, kde se bude možné ve stínu začíst do zajímavé knihy, potěší všechny čtenáře. V blízkosti městské knihovny v Čakovicích v prostoru před zámkem máme díky městskému úřadu přes léto instalovány krásné stolky a židle, které ke čtení pod slunečníkem vybízejí. S novými knihami v knihovně, knihobudkou umístěnou přímo před knihovnou …

Sousedská čítárna Pokračovat ve čtení »

place Cukrovarská 1/23, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 dubna, 2021
Návrh vyřazen
5163
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Bylo by dobré nechat zhotovit (nebo zakoupit) naučnou tabulku s otočnými obrázky – viz. náčrtek. Chtělo by to, po odborné radě ornitologa, nakreslit, nebo nalepit na malé otáčivé tabulky; ptactvo, které se nachází v našem zámeckém parku. Z jedné strany obrázek ptáčka a po otočení tabulky z druhé strany stručný popis jeho života. Bylo by …

Naučná tabulka Pokračovat ve čtení »

place 989,, Cukrovarská, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 dubna, 2021
Ukončené hlasování
5165
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Pojďme společně dokončit opravu bunkru. Bunkr jsme spolu s městskou částí vykopali, loni jsme společně s vámi dokončili úpravu okolí a MČ vyřešila odvodnění. Chybí to poslední, opravit vnější vzhled bunkru. Pak už budeme moci instalovat do bunkru stálou výstavu ke 2. sv. válce a bunkr pravidelně zpřístupňovat veřejnosti.
place Ke Stadionu 705/30, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 12 dubna, 2021
Ukončené hlasování
5168
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Miškovické hřiště „Ve vnitrobloku“ už má ty nejlepší časy za sebou, přesto je stále hojně využíváno místními dětmi a jistě tomu tak bude i nadále. Bohužel však zub času a také ne vždy ohleduplné zacházení na něm zanechalo již spoustu šrámů např. olupující se zašlá barva na dřevěných prvcích, chybějící laťky v plotu kolem pískoviště, …

Renovace a trampolíny pro miškovické hřiště ve vnitrobloku Pokračovat ve čtení »

place Cukerní 224, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 13 dubna, 2021
Ukončené hlasování
5966
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Projekt zahrnuje synergické řešení s cílem zvýšení čistoty veřejného prostoru včetně ekologického aspektu v oblasti třídění odpadů a doplňkově také zlepšení kvality skateparku, jako prostoru pro trávení volného času mládeže. Projekt se skládá ze dvou částí: 1) Prvním cílem projektu je posílit kapacitu pro odkládání odpadků v areálu skateparku. Návrh zahrnuje umístění celkem čtyřech sběračů …

Čistý skatepark v Čakovicích Pokračovat ve čtení »

place Čakovice obchodní centrum, 196 00 Prague-Praha-Čakovice, Česko

access_time 2 května, 2022
Návrh vyřazen
5986
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Bude využít v exteriéru, schránka je odolná vůči vlhkosti a korozi. Box lze připevnit, či jinému pevnému pokladu. Vhazovací otvor boxu je uzamykatelný a je opatřen dvoudvéřovým systémem, který znemožňuje vyjmutí již vhozených knih, má bezpečnou konstrukci, zabraňuje tak poškození či zcizení vrácených knih.
place Schoellerova 11/99, 196 00 Praha-Čakovice-Třeboradice, Česko

access_time 2 května, 2022
Ukončené hlasování
6029
Zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků (školní PPR)
Stůl na kterém se nachází miniaturní skatepark pro fingerboardy (miniaturní skateboardy pro 2 prsty). Perfektní způsob, jak zmírnit stres, skvělá aktivita pro neklidné ruce.
place Náměstí Jiřího Berana, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Ukončené hlasování
6033
Zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků (školní PPR)
Oblíbený pingpongový stůl BUTTERFLY Space Saver 25 s vrchní deskou v modré barvě. Deska o síle 25 mm a vyztužovacím rámem 50 mm. Jednoduché skládání zabezpečené pojistkou.
place nám. Jiřího Berana 500/1, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6041
Zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků (školní PPR)
Nekomerční stolní fotbal, určený primárně pro školy, kde je zapotřebí, aby míčky stolního fotbálku nevypadávaly a byly chráněny proti odcizení. Hrací plocha je zakryta tvrzeným sklem. Hráči mohou libovolně manipulovat s míčky fotbálku, vhodit si kolik chtějí do hry. Součástí balení je 10 bílých míčků.
place Jizerská 816, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Ukončené hlasování
6037
Zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků (školní PPR)
Sedací vak CrazyShop STANDARD je ručně šitý výrobek z České republiky. Jeho dvojitě prošitý šev zaručuje vysokou zátěžovou odolnost a kvalitu sedacího vaku. Takže dokáže poskytnout pohodlí dvojici nebo i skupince dětí. Sedací vak je vybaven spirálovým zipem, je naplněný polystyrénovými kuličkami. Vak je lehký a snadno přenosný. Sedací vak STANDARD plní základní ergonomické prvky …

Sedací vaky Pokračovat ve čtení »

place Jizerská 816, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Ukončené hlasování
6010
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Okolí miškovického rybníku je místem, kde zůstala zachována část jádra historických Miškovic. Jeho součástí je i zvonička a křížek, které však již nejsou v dobrém stavu a potřebují opravu. Obě drobné památky jsou součástí historické paměti a vzpomínky na naše předky, a proto by bylo pěkné obě stavby opravit v rámci programu PPR. V Miškovicích …

Oprava zvoničky a křížku v Miškovicích Pokračovat ve čtení »

place Polabská 7/57, 196 00 Praha-Čakovice-Miškovice, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6022
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Multifunkční workoutová věž pro komplexní procvičení celého těla
place 5G5Q+RR Praha, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6055
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Ráda bych doplnila herní prvky jako jsou houpačka s baby sedátkem, houpadlo na pružině a kolotoč, tak aby hřiště mohly využívat děti všech věkových skupin.
place Rychtáře Šimona 50, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Ukončené hlasování
6069
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Na začátek a konec ulice umístit popis, podle které významné osobnosti jsou ulice pojmenované. Pro tento účel navrhuji ulice Sídliště Čakovice: Bermanova, Blachutova, Hakenova, Marie Podvalové, Marty Krásové Každá tabulka bude obsahovat znak městské části Praha – Čakovice, název osoby, po které je ulice pojmenována s krátkým popisem a QR kód s odkazem na Internet. …

Popis názvu ulic v Sídlišti Čakovice Pokračovat ve čtení »

place Sídliště Čakovice, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6074
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Cílem projektu je nechat odborně opravit historický křížek na třeboradické návsi. Ten je jednak ve špatném technickém stavu a podle zprávy odborníka ani proporčně neodpovídá. Oprava bude spočívat v rekonstrukci a novém nátěru podstavce a výměně starého betonového kříže za nový, vytobený z pískovce.
place Třeboradice, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6080
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Cílem projektu je postavit na svahu u rybníka dřevěnou kuličkovou dráhu. Dost zábavy pro děti, i dospělé 🙂 Dráhou můžou svištět jak dřevěné kuličky, tak třeba i voda z nedalekého rybníka.
place Schoellerova 140, 196 00 Praha-Čakovice-Třeboradice, Česko

access_time 8 května, 2022
K realizaci
6090
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Výsadba nízkého keříkového pásu podél ulice Schoellerova – na místě travnatého pásu přiléhajícího k silnici v úseku mezi přechodem k MŠ Čakovice III Schoellerova a vjezdu na parkoviště.
place Schoellerova 57, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Návrh vyřazen
6087
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Miškovické hřiště „Ve vnitrobloku“ už má ty nejlepší časy za sebou, přesto je stále hojně využíváno místními dětmi a jistě tomu tak bude i nadále. Bohužel však zub času a také ne vždy ohleduplné zacházení na něm zanechalo již spoustu šrámů např. olupující se zašlá barva na dřevěných prvcích, chybějící laťky v plotu kolem pískoviště, …

Oprava hřiště a nové trampolíny ve vnitrobloku v Miškovicích Pokračovat ve čtení »

place Tuháňská 10, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Ukončené hlasování
6099
Péče o životní prostředí a veřejný prostor
Výsadba větrolamu
place Marie Podvalové 930/9, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Návrh vyřazen
6103
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Dřevěná modřínová terasa o rozměrech 6x 10 m (tedy 60 m²), na které si může zacvičit až 12 lidí na cvičících podložkách.
place Schoellerova 659/25, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Návrh vyřazen
6107
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Umístění dětské skluzavky na hřiště v ulici Marie Podvalové, v prostoru mezi starým sídlištěm a Třeboradicemi. Model skluzavky byl vybrán s ohledem na typologii ostatních převážně dřevěných prvků na hřišti. Jedná se o menší typ skluzavky, která napotřebuje speciální dopadovou plochu a složitější montáž. Bude tedy možné s ní snadněji manipulovat v případě, že hřiště …

Skluzavka na hřišti Marie Podvalové Pokračovat ve čtení »

place Marie Podvalové 930, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Návrh vyřazen
5980
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Návrh navazuje na stávající lanovou dráhu pro děti na hřišti, které se nachází na pomezí nového sídliště v Čakovicích a “Vyladěných domů” v Třeboradicích a klade si za cíl zřídit paralelní dráhu č. 2 s houpacím sedátkem typu “provazový košík”, který je vhodný i pro mladší děti. Díky podpoře tohoto projektu by tak bylo možné …

Rozšíření lanové dráhy pro mladší děti Pokračovat ve čtení »

place Marie Podvalové 930, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 8 května, 2022
Návrh vyřazen
5936
Komunitní život a aktivní trávení volného času
Veřejné pítko nám v Čakovicích chybí. Na umístění nezáleží, ale nejlépe někde v okolí parků nebo fitness stezky 🙂
place Schoellerova 659/25, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

access_time 9 května, 2022
Návrh vyřazen

Showing 1 - 48 of 48 issues