Participativní portál

Participativní portál městské části Praha-Čakovice
PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Události a informace, které se společného plánování týkají

Hlasujte pro nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Počítáme s vámi!
Do závěrečného hlasování občanů o nejlepší návrhy participativního rozpočtu postoupilo 10 návrhů. Hlasování...
číst článek
Připomínkujte studii nového parku
Představujeme studii nového parku, který městská část plánuje vytvořit na ploše mezi sportovišti na sídlišti...
číst článek
Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2021
Každý občan městské části Praha-Čakovice starší 18 let s trvalým bydlištěm v městské části může navrhnout...
číst článek
Sběr podnětů:
Tvoříme nové náměstí Jiřího Berana
Městská část připravuje revitalizaci náměstí Jiřího Berana. Již nyní se můžete podílet svými návrhy na...
číst článek
Hlasujte pro nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Počítáme s vámi! HLASOVÁNÍ UKONČENO
Do závěrečného hlasování občanů o nejlepší návrhy participativního rozpočtu postoupilo 10 návrhů. Hlasování...
číst článek
Vyjádřete podporu nejlepším návrhům pro postup do závěrečného hlasování - UKONČENO
Do závěrečného hlasování občanů 5. května postoupily návrhy, které získaly ze strany návštěvníků webu...
číst článek
Podávání návrhů do participativního rozpočtu ukončeno
Od pondělí 2. března měli občané městské části možnost podávat své návrhy v rámci participativního rozpočtu....
číst článek
Tvoříme pravidla a počítáme s vámi
Anketa byla ukončena, výsledky byly zohledněné ve výsledné verzi Pravidel participativního rozpočtu.
číst článek