Participativní portál

Hlasujte pro nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Počítáme s vámi!

Do závěrečného hlasování postoupilo celkem 10 návrhů.  Hlasováním se budete podílet na rozhodnutí, které projekty městská část Praha-Čakovice zrealizuje.

Můžete hlasovat nejméně pro dva a nejvýše pro tři projekty. 

Na závěr hlasování prosím vyplňte několik demografických údajů. 

K hlasování je nutné získat přístupový kód, který vám bezplatně pošleme pomocí SMS služby na váš mobilní telefon.