Podmínky použití, zpracování a ochrany osobních údajů

Městská část Praha – Čakovice tímto výslovně prohlašuje, že v rámci jakýchkoliv podání, oznámení či přihlášení na tyto webové stránky, nebude zjišťovat a shromažďovat údaje o osobě, která toto podání, oznámení či přihlášení učiní, a to ani osobní údaje, když ta osoba, která toto podání, oznámení či přihlášení učiní, je oprávněna (na základě své svobodné vůle) osobní údaje či jiné údaje o své osobě poskytnout a takové poskytnutí je dobrovolné a může být použito pouze v rámci komunikace mezi Městskou částí Praha – Čakovice a touto osobou v rámci činností uvedených na této webové stránce a poskytnuté údaje nemohou být dále přenechány žádné třetí osobě.