Participativní portál

Naučná stezka – máme rádi přírodu a pečujeme o ní

Komunitní život a aktivní trávení volného času

access_time 10 dubna, 2021 person Pavla Stefanova
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Respekt k přírodě a potřeba její ochrany je v současnosti bezesporu jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou se my dospělí snažíme svým dětem předat. Navržená naučná stezka v ulici Tryskovická dětem umožní dozvídat se hravou formou a při pobytu venku více o tom, jaké problémy v současnosti přírodu sužují a jak ji společně lépe chránit. Naučná stezka bude zahrnovat 4 prvky: 3 informační tabule (téma: rozklad odpadu v přírodě, voda v krajině a chráněné druhy) a budku s přírodními materiály na vyrábění pro děti.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

V současnosti je na území Čakovic a Třeboradic spoustu nových příležitosti pro sportovní vyžití (cyklostezky, hřiště atd.). Už méně je zde příležitostí se něco nového dozvědět či si zpestřit pěší procházku po okolí zajímavou aktivitou. Svým projektem bych tuto mezeru rada vyplnila a nabídla rodinám s dětmi nové místo pro trávení volného času, kde se dozví něco zajímavého o ochraně životního prostředí.

Současný stav

V současné době v ulici Tryskovická (část mezi ulicí Babiččina a Schellerova) probíhá budování cyklostezky. Vedle cyklostezky je shruba na 200m dostatek prostoru pro jiné, nesportovní aktivity. Tento prostor bych ráda využila pro umístění naučné stezky.

Zamýšlený stav

Cílem předkládaného projektu je vybudovat podél nové zbudované cyklostezky v ulici Tryskovická naučnou stezku, kterou budou tvořit 3 informační tabule zaměřené na ochranu životního prostředí a jedna dřevěná budka s přírodními materiály, které dětí budou moci použít na vyrábění. 1. tabule se bude věnovat tématu odpadu v přírodě: https://www.lesnisvet.cz/rozklad-odpadku, 2. vodě v krajině: https://www.lesnisvet.cz/voda-v-krajine-m-, 3. chráněným druhům: https://www.lesnisvet.cz/tabulky-poznani-m Budka s přírodnínami bude umístěna v blízkosti dřevěných lavic, které se v lokalitě již nacházejí. Návrh tabulí i rozpočet byl vypracován ve spoluprácí s firmou Awocado, s.r.o., která obdobné cedule vyrobila pro městskou část Kbely.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

487/17

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaNaučná tabule (rozlad odpadu)120,90020,900
PřípravaInstalace naučných tabulí32,0006,000
PřípravaDoprava 12,3002,300
PřípravaDřevěná budka na přírodniny110,00010,000
PřípravaNaučná tabule (voda v krajině)122,30022,300
PřípravaNaučná tabule (chráněné druhy)119,80019,800

Celková částka : 81,300 Kč + rezerva 10% = 89,430

Jména a příjmení navrhovatele

Pavla Štefanová

Lokalita

place Tryskovická 6, 196 00 Praha-Čakovice-Třeboradice, Česko

Časová osa

K realizaci
V pořadí 6. projekt překročil celkový rozpočet městské části pouze o několik tisíc Kč, rada městské části rozhodla o realizaci i tohoto šestého projektu. 13 června, 2021 uživatelem Správce webu
Ukončené hlasování
Návrh získal 157 bodů a v hlasování občanů se umístil na 6. místě. Návrh bude realizován. 13 června, 2021 uživatelem Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh byl zařazen do hlasování v termínu od 5.5.2021 do 31.5.2021. 4 května, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 27 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 10 dubna, 2021 uživatelem Pavla Stefanova
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti. 10 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 8 dubna, 2021 uživatelem Pavla Stefanova