Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Oprava třeboradického křížku

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 8 května, 2022 person PetrNovak
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Cílem projektu je nechat odborně opravit historický křížek na třeboradické návsi. Ten je jednak ve špatném technickém stavu a podle zprávy odborníka ani proporčně neodpovídá. Oprava bude spočívat v rekonstrukci a novém nátěru podstavce a výměně starého betonového kříže za nový, vytobený z pískovce.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Kžížek u vstupu do zahrady kostela postupem času chátrá a pokud by se s ním nic nedělalo, mohl by se časem rozpadnout úplně. Náves by tak přišla o jeden ze svých symbolů.

Současný stav

Nepůvodní a proporčně nevyhovující betonový kříž je příliš malý k postavě litinového Krista. Nepůvodní kříž je zhotovená z betonu s vloženými železnými armaturami, které jsou dnes zkorodované a způsobují roztrhání betonu. Vůči kříži naddimenzovaný Kristus se nohama dotýká konce kříže. Povrch kovu je celoplošně lehce zkorodovaný, v exponovaných partiích poškozený důlkovou korozí.

Zamýšlený stav

Odstraněný kříž může být nahrazen novým ve vhodné proporci. Rozměry a tvar musí být před vytvořením nového kříže rekonstruován kresebně, nejlépe pak vytvořením šablony 1:1, která bude odzkoušena na místě. Tvarově byl měl vycházet z případně dohledaných fotografií nebo analogií obdobných křížů v okolí. Při opravě hlavy je nutné hledat případné stopy po osazení kříže. 4asto se stává v případě litinových křížů, že je ve zdivu nalezena odlomená část. Nový kříž může být litinový či kamenný.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

483/1, Třeboradice

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
RealizaceNový pískovcový kříž115,00015,000
RealizaceOdborná oprava podstavce 165,00065,000

Celková částka : 80,000 Kč + rezerva 10% = 88,000

Jména a příjmení navrhovatele

Petr Novák

Location

place Třeboradice, 196 00 Praha-Praha-Čakovice, Česko

Timeline

K realizaci
Hlasování bylo ukončeno 5.9.2022. Projekt se umístil na 2. místě s celkovým ziskem 202 hlasů a bude realizován. Blahopřejeme! 12 září, 2022 by Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 30 května, 2022 by Správce webu
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti a rozpočtu. 8 května, 2022 by Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 8 května, 2022 by PetrNovak