Participativní portál

Oprava zapomenuté poutní kapličky v Třeboradicích

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 7 dubna, 2021 person MichalS
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Kaplička na okraji Třeboradic je polozapomenutým, ale velice zajímavým svědkem naší kulturní historie a tradice poutních cest.
Podle dostupných informací se zřejmě jedná o jednu z posledních dochovaných barokních poutních kaplí na tzv. severní svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi, která se nachází na severním okraji obce Třeboradice, kousek za železničním přejezdem. Ve výklencích kaple najdete obrazy sv. Marie a sv. Václava.
Více zajímavých informací o poutní cestě do St.Boleslavi najdete zde – https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_cesta_z_Prahy_do_Star%C3%A9_Boleslavi

Kaplička byla vystavena v roce 1674 a i přes poslední opravy zřejmě z konce minulého století je její současný stav špatný, vyžaduje opravu a očištění, aby byla zachovaná i pro naše potomky.

Proto navrhuji, aby byla formou projektu PPR zafinancována oprava omítek a výklenků kapličky. Věřím, že se poté najde i jiný zdroj peněz na opravu maleb světců na plechu v nikách kapličky.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

V covidové době jsem při hledání tras pro své běhání, které nejsou hustě využívané dalšími lidmi, objevil polní cestu z Třeboradic za teplárnu a zpět do Třeboradic. Zaujala mě kaplička, která stojí na počátku cesty. Zjistil jsem, že se zřejmě jedná o součást jedné z větví poutní cesty do St. Boleslavi. Místní kroniky jí bohužel nijak nezmiňují. Kaplička není památkově chráněná, nemá číslo popisné, nemá vlastníka a stojí na pozemku ve správě MČ Čakovice. Nicméně i tak se o ní někdo neznámý pietně stará a umístil na ní i informační tabulku. Je to krásná barokní stavba a zaslouží si opravu. I když v tomto místě bude jednou (?) vybudovaný severní dálniční obchvat Prahy, doufám, že oprava kapličky pomůže k tomu, aby zůstala zachovaná i pro další generace, zůstala na svém místě, nebo byla přenesena na jiné blízké místo. Možná, že i tento návrh osloví další milovníky historie, aby zjistili o kapličce více informací, než se podařilo mě.

Současný stav

Střešní plášť a kříž na vrcholu kapličky se zdají být v zachovalém stavu. Střecha je pokryta listím ze stromů, jejichž větve na západní straně zasahují až na střechu. Římsa nevykazuje vážnější poruchy, ale stejně jako ostatní plochy má omítky lokálně poškozené, zvětrané, nebo již opadané. Nejhorší omítky vykazuje hrubě stříkaný sokl, kde je v některých partiích již obnaženo zdivo. Malby na kapličce jsou částečně smyté a sprášené. Drátěné pletivo na ocelovém rámu, kryjící obrazy v nice, je místy zkorodované a původně bílý nátěr silně zvětralý. Malby světců na plechové výplni nik jsou vybledlé a kotvící spojovací materiál zkorodovaný.

Zamýšlený stav

Před realizací opravy kapličky by bylo vhodné se seznámit se stavem ostatních zachovalých kapliček poutní cesty a jejich současnou podobou jako podklad pro případnou úpravu stavu a provést konzultaci s odborníky na památkovou péči. Dřeviny vyrůstající v okolí kapličky bude třeba upravit tak, aby větve nezasahovaly na střechu a kolem stavby byl volný průchod. Předpokládáme očištění střechy od listí, kontrolu krytiny a kříže a v případě nutnosti drobné vyspravení. Je zapotřebí demontovat pletiva, plechové výplně s obrazy a stávající informační tabulku. Maximálně povolený limit rozpočtu jednoho PPR projektu nedovoluje obnovu obrazů, takže by bylo vhodné alespoň získat názor odborného restaurátora a navrhnout postup jejich konzervace. Ta by mohla proběhnout jako další projekt, financovaný z jiných prostředků, než je tento PPR projekt. Je nutné provést očištění a fixaci maleb konzervačními prostředky. Barevnost omítek bude upřesněna sondou a poté dojde k omytí a očištění všech ploch od nečistot a zvětralých části. Předpokládáme kompletní odstranění stříkaného soklu a jeho nahrazení vhodnější prodyšnou omítkou tak, aby nedocházelo k degradaci zdiva zvýšenou vlhkostí a mrazem. Veškerá jádra omítek budou doplněna vhodnou omítkovou směsí podobného složení jako stávající a plochy sjednoceny štukem. Po vyzrání omítek dojde k obnovení nátěru vápennou nebo silikátovou barvou podle vyhodnocených sond s přihlédnutím k výsledkům průzkumu. Nakonec budou do opravených nik navráceny obrazy ve stávajícím stavu nebo konzervované, pokud by se podařilo získat další prostředky. Bude opravená informační tabulka na kapličce. Stávající pletiva v nikách budou nahrazena novými, vhodnějšími. Terén kolem kapličky bude upraven tak, aby srážková voda na všech stranách odtékala směrem od kaple a obnoveno zatravnění povrchu.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

p.č. 448, katastrální území Praha Třeboradice

Přílohy návrhu

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Přípravalešení okolo kapličky6428017,920
Přípravaprůzkumy stavu kapličky11,5001,500
Realizaceočištění a oprava střechy a křížku12,0002,000
Realizacedemontáže pletiva a maleb světců45002,000
Realizaceomytí a očištění omítek401506,000
Realizaceotlučení omítek122202,640
Realizacedoplnění omítek121,20014,400
Realizacesjednocení povrchů4038015,200
Realizacenátěry4025010,000
Realizaceosazení maleb světců28001,600
Realizacenové pletivo v rámu niky vč.montáže27,00014,000
Přípravaoprava a instalace inf.tabulky11,5001,500
Realizaceúprava dřevin a terénu43001,200

Celková částka : 89,960 Kč + rezerva 10% = 98,956

Jména a příjmení navrhovatele

Michal Seidl

Lokalita

place Schoellerova, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

Časová osa

K realizaci
Návrh získal 189 bodů a v hlasování občanů se umístil na 2. místě. Návrh bude realizován. 13 června, 2021 uživatelem Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh byl zařazen do hlasování v termínu od 5.5.2021 do 31.5.2021. 4 května, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 27 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 7 dubna, 2021 uživatelem MichalS
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti. 7 dubna, 2021 uživatelem Správce webu