Participativní portál

Rozšíření workout hřiště o prvky z překážkových závodů (OCR)

Komunitní život a aktivní trávení volného času

access_time 10 dubna, 2021 person Petr Benes
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

OCR (obstacle course racing = překážkový sport) je jednou z nejpopulárnějších masových aktivit posledních pěti let. Každoročně se jí věnuje nejen na specializovaných akcích, ale i ve svém volném čase několik desítek tisíc lidí v ČR všech věkových kategorií. Tento mladý sport ovšem trpí nedostatkem tréninkových možností pro veřejnost, protože většina aktuálních hřišť se zaměřuje na workout či parkour, což je sice dobrý základ pro překážkový sport, bohužel ovšem ne zcela dostatečný.
Městská část Praha Čakovice se rozhodla v letošním roce vybudovat zcela nový prostor pro aktivní trávení volného času – nové workout a parkour hřiště v centru Čakovic. Cílem našeho projektu je doplnění plánovaného hřiště o konstrukci pro trénink OCR, a tím vytvořit komplexní sportovní arénu.
GR8 ARENA je specializovaná konstrukce pro OCR, která je koncipovaná pro trénink specifických dovedností nutných nejen pro úspěšné zvládnutí překážkového sportu. Jedná se především o variaci ručkovacích technik, které lze natrénovat pouze na konkrétních cvičebních prvcích. Bližší popis je uveden v legendě u obrázku.
Základní konstrukce bude doplněna o příslušenství (jednotlivé komponenty vyznačené barevně na obrázku), které bude dofinancováno z rozpočtu plánovaného hřiště.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

GR8 ARENA je ideálním prostředkem a místem pro trávení aktivního volného času, specializovaný OCR trénink a zároveň i místem, kde se mohou scházet a připravovat četné tréninkové skupiny (dětské i dospělé) na velmi populární OCR závody.

Současný stav

V současné době se na místě plánovaného hřiště nachází nevyužitá plocha se zastaralými herními prvky.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

1151/10 Praha Čakovice

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizace Konstrukce pro překážky o rozměrech 4000 x 3500 x 2500 mm (š,d,v) včetně montáže189,54589,545

Celková částka : 89,545 Kč + rezerva 10% = 98,500

Jména a příjmení navrhovatele

Petr Beneš

Lokalita

place Jizerská 932/19a, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

Časová osa

K realizaci
Návrh získal 205 bodů a v hlasování občanů se umístil na 1. místě. Návrh bude realizován. 13 června, 2021 uživatelem Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh byl zařazen do hlasování v termínu od 5.5.2021 do 31.5.2021. 4 května, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 27 dubna, 2021 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 10 dubna, 2021 uživatelem Petr Benes
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti. 10 dubna, 2021 uživatelem Správce webu