Sdílet

Participativní rozpočet aneb Počítáme s vámi

Aktuality

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet umožňuje to, aby se veřejnost zapojila do rozhodování o využití peněz pro rozvoj městské části. Lidé díky němu mohou ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována. Každý může podávat své návrhy, co by se podle něj mělo za částku, kterou městská část každý rok ve svém rozpočtu vyčlení, zrealizovat. Tím participativní rozpočet zvyšuje zájem lidí o dění v jejich obci a podporuje rozvoj občanské společnosti.

O jaké projekty se zpravidla jedná?

Nejčastěji jde o náměty na zlepšení kvality života v městské části, návrhy na úpravu a vybavení veřejného prostoru a zeleně, ale i nápady na pořádání akcí: vzdělávacích kurzů, sousedských setkávání nebo slavností.

Jak to bude probíhat u nás?

V prosinci spustíme webový portál, kde najdete postupně veškeré informace o participativním rozpočtu a o tom, jak se do něj zapojit. Během ledna vzniknou pravidla participativního rozpočtu, která budou upravovat to, jaké podmínky musí splnit podané návrhy. V únoru budeme přijímat vaše nápady a návrhy. V březnu rada návrhy posoudí z hlediska jejich proveditelnosti, zda jejich realizaci nebrání technická či právní překážka nebo jiný záměr městské části. Pak budou všichni obyvatelé naší městské části moci o posouzených návrzích hlasovat a v dubnu vyhlásíme výsledky. Od dubna do června se budou projekty připravovat k realizaci a během léta a podzimu se vaše návrhy budou stávat skutečností.

Co vás čeká v nejbližší době?

Během prosince zprovoznění webových stránek na adrese pocitamesvami.cz. V úterý 14. ledna setkání s veřejností v Schoellerově sále, kde se dozvíte více o pravidlech podávání návrhů a provádění navržených projektů. Přijďte, počítáme s vámi!