Projekt nepatří do žádné z tematických kategorií participativního rozpočtu, které jsou obsaženy v pravidlech pro rok 2024. Nepřispívá ani k péči o životní prostředí, veřejný prostor ani komunitní život nebo volnočasové aktivity. Z tohoto důvodu byl projekt vyřazen. Poznámka: autor se svým návrhem projektu nazaměřuje na hlavní cíle participativního rozpočtu – projekt se sice snaží připomenout zastupitelům dle autora jejich nesplněné sliby, ale není v souladu s hlavním cílem participativního rozpočtu, kterým je zapojení občanů do rozhodování o rozpočtových prioritách a podpora iniciativ zaměřených na zlepšení životního prostředí a veřejného prostoru. Projekt není udržitelný, protože jeho účinnost spočívá v připomenutí minulých slibů, které již byly( dle navrhovatele) porušeny. Místo konstruktivní spolupráce a dialogu by se projekt mohl stát zdrojem napětí a konfrontace a mohl by být vnímán jako útok na autoritu zastupitelů, což by mohlo vést k odmítání jakýchkoli návrhů a samotné podpory participativního rozpočtu v budoucnosti. Podobné návrhy do participativního rozpočtu rozhodně nepatří.