Lukáš Masopust

Čistý skatepark v Čakovicích

Projekt zahrnuje synergické řešení s cílem zvýšení čistoty veřejného prostoru včetně ekologického aspektu v oblasti třídění odpadů a doplňkově také zlepšení kvality skateparku, jako prostoru pro trávení volného času mládeže.
Projekt se skládá ze dvou částí:
1) Prvním cílem projektu je posílit kapacitu pro odkládání odpadků v areálu skateparku. Návrh zahrnuje umístění celkem čtyřech sběračů odpadů pro třídění na plasty a kovy (objem 120 l, š x v x h 580 x 1050 x 580 mm). Konkrétně budou ve vybraných místech umístěny dvojice sběračů odpadů (viz návrh v situačním plánu). Jedná se o nádoby určené pro venkovní použití s oboustranným vhazovacím otvorem. Materiál vnější nádoby je z plastu. Materiál vnitřní nádoby je z ocelového, pozinkovaného plechu. Sběrač je uzamykatelný s možností ukotvení do země. Celková hmotnost nádoby je 20 kg.

2) Druhým cílem je renovace poškozeného prvku-překážky ve skateparku. Jedná se o výměnu zábradlí (rail). Předmětem projektu je náhrada původního railu s ocelovou trubkou za nový rail ze stejného materiálu s větším průměrem, který zajistí vyšší odolnost při používání překážky.

Současný stav

viz odůvodnění výše a fotodokumentace v příloze č.1

Budoucí stav

viz popis návrhu výše a fotodokumentace v příloze č. 1 a 2

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
Realizacezpevněný povrch pod sběrači odpadků (4m2), ukotvení sběračů do země24500 Kč9000 Kč
Přípravanová překážka (rail) vč. instalace110000 Kč10000 Kč
Realizacesběrač odpadků413300 Kč53200 Kč
CELKEM
72200 Kč