Ing. arch. Pavel Vávra

Historická stezka Miškovice – historické informační tabule

Umístění tří informačních tabulí v katastru Miškovic tak, aby kolemjdoucí mohli „zažít“ historickou kontinuitu místa, ve kterém žijí.

Budoucí stav

Cílem těchto tabulí má být mnohem více lehkou formou dětské obrázkové encyklopedie prezentovat konkrétní historické "perličky" tak, aby návštěvník mohl zažít a představit si konkrétní historickou souvislost. Takový "zážitek" může být zprostředkován pouze při zachování těchto zásad: - Informační tabule se bude zabývat skutečnostmi a událostmi, které se váží přímo na místo, kde se nachází - Tabule bude vybavena nejen popularizovaným textem, ale zejména dokumentačními fotografiemi či encyklopedickými obrázky. - Informace na tabuli obsažené budou voleny s ohledem na cílovou/cílové skupiny (např. informace o archeologických vykopávkách budou obsahovat vybraná data a fakta pro rodiče, popis nalezených šperků či hřebenů včetně názorného obrázku, jak vypadal a popisu jak se nosil pro děvčata, to stejné s meči a noži pro chlapce, mapku širšího výskytu a popisu objevené kultury pro všechny, ...).

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
RealizaceCedule A (komplet, viz projektová dokumentace)130577 Kč30577 Kč
RealizaceCedule B (komplet, viz projektová dokumentace)130577 Kč30577 Kč
RealizaceCedule C (komplet, viz projektová dokumentace)128955 Kč28955 Kč
CELKEM
90109 Kč