Aktivity návrhu

Nebyl nalezen žádný záznam
Pavla Štefanová

Naučná stezka – máme rádi přírodu a pečujeme o ní

Respekt k přírodě a potřeba její ochrany je v současnosti bezesporu jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou se my dospělí snažíme svým dětem předat. Navržená naučná stezka v ulici Tryskovická dětem umožní dozvídat se hravou formou a při pobytu venku více o tom, jaké problémy v současnosti přírodu sužují a jak ji společně lépe chránit. Naučná stezka bude zahrnovat 4 prvky: 3 informační tabule (téma: rozklad odpadu v přírodě, voda v krajině a chráněné druhy) a budku s přírodními materiály na vyrábění pro děti.

Současný stav

V současné době v ulici Tryskovická (část mezi ulicí Babiččina a Schellerova) probíhá budování cyklostezky. Vedle cyklostezky je shruba na 200m dostatek prostoru pro jiné, nesportovní aktivity. Tento prostor bych ráda využila pro umístění naučné stezky.

Budoucí stav

Cílem předkládaného projektu je vybudovat podél nové zbudované cyklostezky v ulici Tryskovická naučnou stezku, kterou budou tvořit 3 informační tabule zaměřené na ochranu životního prostředí a jedna dřevěná budka s přírodními materiály, které dětí budou moci použít na vyrábění. 1. tabule se bude věnovat tématu odpadu v přírodě: https://www.lesnisvet.cz/rozklad-odpadku, 2. vodě v krajině: https://www.lesnisvet.cz/voda-v-krajine-m-, 3. chráněným druhům: https://www.lesnisvet.cz/tabulky-poznani-m Budka s přírodnínami bude umístěna v blízkosti dřevěných lavic, které se v lokalitě již nacházejí. Návrh tabulí i rozpočet byl vypracován ve spoluprácí s firmou Awocado, s.r.o., která obdobné cedule vyrobila pro městskou část Kbely.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
PřípravaInstalace naučných tabulí32000 Kč6000 Kč
PřípravaDoprava12300 Kč2300 Kč
PřípravaDřevěná budka na přírodniny110000 Kč10000 Kč
PřípravaNaučná tabule (voda v krajině)122300 Kč22300 Kč
PřípravaNaučná tabule (chráněné druhy)119800 Kč19800 Kč
PřípravaNaučná tabule (rozlad odpadu)120900 Kč20900 Kč
CELKEM
81300 Kč