Aktivity návrhu

Nebyl nalezen žádný záznam
Martina Kozelková

Nový život pro bývalou hasičskou zbrojnici v Miškovicích

V centru Miškovic stojí bývalá hasičská zbrojnice, která v dnešní době není využívaná, a proto bychom jí rádi vdechli nový život. Předmětem architektonické studie bude návrh úprav budovy, jejího vnějšího vzhledu, návrh půdorysu, pohledy ze všech stran, schematický řez, dvě vizualizace a propojení na již upravený parčík před budovou.
Uvnitř budovy bude zázemí pro budoucí službu, například kavárna, pekařství, zmrzlinárna atd. a prostor určený pro veřejnost, který bude sloužit nejen budoucímu nájemci, ale minimálně jednou měsíčně bude také poskytován městské části k aktivitám pořádaným pro občany.
Bude hezké navázat na vzpomínky minulých generací a umožnit pokračování využití této budovy.

Současný stav

V dnešní době je budova nepřístupná, slouží pouze jako hygienické zázemí pro řidiče MHD. Před zbrojnicí je nový hezký parčík s lavičkami a vysazenými stromy. Na budově je umístěn pomník padlým.

Budoucí stav

V budoucnosti zpřístupněná zrekonstruovaná budova s odkazem na hasičskou minulost. V návrhu bude vymezen prostor pro zázemí budoucích služeb a prostor pro veřejnost. Ten bude zároveň alespoň jednou měsíčně moci využívat městská část pro činnosti sloužící občanům. Např. přednášky, setkání různých skupin, výstavy, prezentace atd.

Přílohy

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
Přípravazaměření za účelem studie110000 Kč10000 Kč
Přípravastavebně technický průzkum110000 Kč10000 Kč
Realizacearchitektonická studie: schematická situace, 1x půdorys 1:50, 2x vizualizace, 4x pohledy, 1x schematický řez148000 Kč48000 Kč
CELKEM
68000 Kč