Petr Novák

Oprava třeboradického křížku

Cílem projektu je nechat odborně opravit historický křížek na třeboradické návsi. Ten je jednak ve špatném technickém stavu a podle zprávy odborníka ani proporčně neodpovídá. Oprava bude spočívat v rekonstrukci a novém nátěru podstavce a výměně starého betonového kříže za nový, vytobený z pískovce.

Současný stav

Nepůvodní a proporčně nevyhovující betonový kříž je příliš malý k postavě litinového Krista. Nepůvodní kříž je zhotovená z betonu s vloženými železnými armaturami, které jsou dnes zkorodované a způsobují roztrhání betonu. Vůči kříži naddimenzovaný Kristus se nohama dotýká konce kříže. Povrch kovu je celoplošně lehce zkorodovaný, v exponovaných partiích poškozený důlkovou korozí.

Budoucí stav

Odstraněný kříž může být nahrazen novým ve vhodné proporci. Rozměry a tvar musí být před vytvořením nového kříže rekonstruován kresebně, nejlépe pak vytvořením šablony 1:1, která bude odzkoušena na místě. Tvarově byl měl vycházet z případně dohledaných fotografií nebo analogií obdobných křížů v okolí. Při opravě hlavy je nutné hledat případné stopy po osazení kříže. 4asto se stává v případě litinových křížů, že je ve zdivu nalezena odlomená část. Nový kříž může být litinový či kamenný.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
RealizaceNový pískovcový kříž115000 Kč15000 Kč
RealizaceOdborná oprava podstavce165000 Kč65000 Kč
CELKEM
80000 Kč