Aktivity návrhu

Nebyl nalezen žádný záznam
Michal Seidl

Oprava zapomenuté poutní kapličky v Třeboradicích

Kaplička na okraji Třeboradic je polozapomenutým, ale velice zajímavým svědkem naší kulturní historie a tradice poutních cest.
Podle dostupných informací se zřejmě jedná o jednu z posledních dochovaných barokních poutních kaplí na tzv. severní svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi, která se nachází na severním okraji obce Třeboradice, kousek za železničním přejezdem. Ve výklencích kaple najdete obrazy sv. Marie a sv. Václava.
Více zajímavých informací o poutní cestě do St.Boleslavi najdete zde – https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_cesta_z_Prahy_do_Star%C3%A9_Boleslavi

Kaplička byla vystavena v roce 1674 a i přes poslední opravy zřejmě z konce minulého století je její současný stav špatný, vyžaduje opravu a očištění, aby byla zachovaná i pro naše potomky.

Proto navrhuji, aby byla formou projektu PPR zafinancována oprava omítek a výklenků kapličky. Věřím, že se poté najde i jiný zdroj peněz na opravu maleb světců na plechu v nikách kapličky.

Současný stav

Střešní plášť a kříž na vrcholu kapličky se zdají být v zachovalém stavu. Střecha je pokryta listím ze stromů, jejichž větve na západní straně zasahují až na střechu. Římsa nevykazuje vážnější poruchy, ale stejně jako ostatní plochy má omítky lokálně poškozené, zvětrané, nebo již opadané. Nejhorší omítky vykazuje hrubě stříkaný sokl, kde je v některých partiích již obnaženo zdivo. Malby na kapličce jsou částečně smyté a sprášené. Drátěné pletivo na ocelovém rámu, kryjící obrazy v nice, je místy zkorodované a původně bílý nátěr silně zvětralý. Malby světců na plechové výplni nik jsou vybledlé a kotvící spojovací materiál zkorodovaný.

Budoucí stav

Před realizací opravy kapličky by bylo vhodné se seznámit se stavem ostatních zachovalých kapliček poutní cesty a jejich současnou podobou jako podklad pro případnou úpravu stavu a provést konzultaci s odborníky na památkovou péči. Dřeviny vyrůstající v okolí kapličky bude třeba upravit tak, aby větve nezasahovaly na střechu a kolem stavby byl volný průchod. Předpokládáme očištění střechy od listí, kontrolu krytiny a kříže a v případě nutnosti drobné vyspravení. Je zapotřebí demontovat pletiva, plechové výplně s obrazy a stávající informační tabulku. Maximálně povolený limit rozpočtu jednoho PPR projektu nedovoluje obnovu obrazů, takže by bylo vhodné alespoň získat názor odborného restaurátora a navrhnout postup jejich konzervace. Ta by mohla proběhnout jako další projekt, financovaný z jiných prostředků, než je tento PPR projekt. Je nutné provést očištění a fixaci maleb konzervačními prostředky. Barevnost omítek bude upřesněna sondou a poté dojde k omytí a očištění všech ploch od nečistot a zvětralých části. Předpokládáme kompletní odstranění stříkaného soklu a jeho nahrazení vhodnější prodyšnou omítkou tak, aby nedocházelo k degradaci zdiva zvýšenou vlhkostí a mrazem. Veškerá jádra omítek budou doplněna vhodnou omítkovou směsí podobného složení jako stávající a plochy sjednoceny štukem. Po vyzrání omítek dojde k obnovení nátěru vápennou nebo silikátovou barvou podle vyhodnocených sond s přihlédnutím k výsledkům průzkumu. Nakonec budou do opravených nik navráceny obrazy ve stávajícím stavu nebo konzervované, pokud by se podařilo získat další prostředky. Bude opravená informační tabulka na kapličce. Stávající pletiva v nikách budou nahrazena novými, vhodnějšími. Terén kolem kapličky bude upraven tak, aby srážková voda na všech stranách odtékala směrem od kaple a obnoveno zatravnění povrchu.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
Realizacenové pletivo v rámu niky vč.montáže27000 Kč14000 Kč
Přípravaoprava a instalace inf.tabulky11500 Kč1500 Kč
Realizaceúprava dřevin a terénu4300 Kč1200 Kč
Přípravalešení okolo kapličky64280 Kč17920 Kč
Přípravaprůzkumy stavu kapličky11500 Kč1500 Kč
Realizaceočištění a oprava střechy a křížku12000 Kč2000 Kč
Realizacedemontáže pletiva a maleb světců4500 Kč2000 Kč
Realizaceomytí a očištění omítek40150 Kč6000 Kč
Realizaceotlučení omítek12220 Kč2640 Kč
Realizacedoplnění omítek121200 Kč14400 Kč
CELKEM
89960 Kč