Michal Seidl

Oprava zvoničky a křížku v Miškovicích

Okolí miškovického rybníku je místem, kde zůstala zachována část jádra historických Miškovic. Jeho součástí je i zvonička a křížek, které však již nejsou v dobrém stavu a potřebují opravu. Obě drobné památky jsou součástí historické paměti a vzpomínky na naše předky, a proto by bylo pěkné obě stavby opravit v rámci programu PPR. V Miškovicích se bohužel mnoho takových památek nezachovalo, proto bychom se měli o ně pečlivě starat.

Současný stav

Zvonička má již časem poškozené nátěry stavebních konstrukcí (dřevo, plech, beton) a navíc jí chybí zvon, který zde původně byl. Křížek má poškozený betonový sokl a potřebuje také obnovit nátěr kovových částí.

Budoucí stav

Betonový sokl, sloupek, plechová věžička a dřevěná konstrukce věžičky se opraví a natřou vhodnými impregračními nátěry. Bylo by také pěkné osadit zvoničku znovu malým bronzovým zvonem, který zde původně byl, pro připomenují histrockého významu tohoto místa pro Miškovice. Křížek potřebuje opravit betonový sokl a zděný podstavec proti zatékání vody a natřít litinový kříž a Krista protikorozním nátěrem.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
Realizaceoprava stavebních konstrukcí zvoničky (opravy betonu, nátěry, lešení)136000 Kč36000 Kč
Realizacevýroba a osazení malého bronzového zvonu na kapličku122000 Kč22000 Kč
Realizaceoprava soklu a podstavce křížku, nátěry122000 Kč22000 Kč
Realizaceočištění a antikorozní nátěry kříže a Krista113300 Kč13300 Kč
CELKEM
93300 Kč