Aktivity návrhu

22. 4. 2024: Tabule „hanby“ (nesplněných slibů radnice) – kontrola návrhu včetně kontroly proveditelnosti

Projekt nepatří do žádné z tematických kategorií participativního rozpočtu, které jsou obsaženy v pravidlech pro rok 2024. Nepřispívá ani k péči o životní prostředí, veřejný prostor ani komunitní život nebo volnočasové aktivity. Z tohoto důvodu byl projekt vyřazen. Poznámka: autor se svým návrhem projektu nazaměřuje na hlavní cíle participativního rozpočtu – projekt se sice snaží připomenout zastupitelům dle autora jejich nesplněné sliby, ale není v souladu s hlavním cílem participativního rozpočtu, kterým je zapojení občanů do rozhodování o rozpočtových prioritách a podpora iniciativ zaměřených na zlepšení životního prostředí a veřejného prostoru. Projekt není udržitelný, protože jeho účinnost spočívá v připomenutí minulých slibů, které již byly( dle navrhovatele) porušeny. Místo konstruktivní spolupráce a dialogu by se projekt mohl stát zdrojem napětí a konfrontace a mohl by být vnímán jako útok na autoritu zastupitelů, což by mohlo vést k odmítání jakýchkoli návrhů a samotné podpory participativního rozpočtu v budoucnosti. Podobné návrhy do participativního rozpočtu rozhodně nepatří.

Rudolf Stein

Tabule „hanby“ (nesplněných slibů radnice)

Podobně jako existuje veřejná deska pro zveřejňování povinných informací z radnice, měla by vzniknout tabule s dlouhodobě nesplněnými sliby radnice jako např. realizace Relaxparku (verze 2013) , vybudování velké místnosti pro společenské události v komunitním centru Sýpka (hlavní důvod oprav), realizace Relaxparku (verze 2020) , nerealizace tranzitní komunikace mezi Čakovicemi a Třeboradicemi (tzv. severní diametr) apod.

Současný stav

Zastupitelé rádi zapomínají na své sliby. Měli by je mít stále na očích (i na paměti).

Budoucí stav

Před radnicí bude tabule s dlouhodobě nesplněnými sliby radnice, aby si radní i občané mohli připomenout, co již mělo být uděláno.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
přípravazemní práce15000 Kč5000 Kč
přípravanákup tabule125000 Kč25000 Kč
realizaceinstalace tabule12000 Kč2000 Kč
realizacedoprava12000 Kč2000 Kč
údržba 1. rokopravy13000 Kč3000 Kč
údržba 2. rokopravy23000 Kč6000 Kč
údržba 3. rokopravy33000 Kč9000 Kč
CELKEM
52000 Kč