Aktivity návrhu

22. 4. 2024: Úprava obratiště autobusů a přemístěni zastávek na Sídlišti Čakovice – kontrola návrhu včetně kontroly proveditelnosti

Projekt nebyl pro nesplnění řady podmínek daných pravidly participativního rozpočtu přijatý do závěrečného hlasování občanů a byl vyřazen. Důvody: Neodpovídá rozpočet, projekt je umístěn na cizích pozemcích (nezhojitelné), podléhá povolení dalším orgánům (nezhojitelné)

Petr Brettschneider

Úprava obratiště autobusů a přemístěni zastávek na Sídlišti Čakovice

Úprava obratiště autobusů a přemístěni zastávek na Sídlišti Čakovice tak, aby nebylo nutné přecházet přes hlavní silnici směrem do Sídliště.

Současný stav

Výstupní zastávka linky 136 je na (budoucí) hlavní silnici vedoucí kolem Sídliště Čakovice. Je nutné přecházet tuto hlavní silnici. Místo je nepřehledné jak z pohledu řidičů tak chodců, autobus stojí na hlavní silinic a poté přes ni zajíždí na obratiště. Přechod určený k přecházení 90% chodců nevyužívá a je nešťastně umístěný, ve výhledu překaží autobus a je zde k němu klesání/stoupání dle směru jízdy. Navíc po upravě silnice na "okružní" kolem sídliště bude svádět k nedodržování rychlosti - rovný úsek.

Budoucí stav

Zajištění bezpečnosti chodců a přehlednosti z pohledu řidič v daném místě. A to přemístěním výstupní zastávky autobusů do prostorů obratiště tak aby směrěm na sídliště nebylo nutné přecházet silnici. A s tím spojené úpravy obratiště autobusů a okolí.

Umístění návrhu

Fotogalerie

Navržený rozpočet

KategorieAktivitaPočet jednotekJednotková cenaCelkem
přípravanávrh130000 Kč30000 Kč
realizacerealizace1200000 Kč200000 Kč
CELKEM
230000 Kč