Sdílet

Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024 schválena!

Aktuality, Zapojte se

Rada městské části Praha-Čakovice se sešla na svém zasedání dne 24. ledna 2024 a schválila pravidla pro participativní rozpočet na tento rok. Občané starší 18 let budou moci podávat návrhy v oblastech péče o životní prostředí, veřejný prostor a komunitní život. Větší důraz bude kladen na projekty, které přispívají k oživení veřejných prostranství a podporují sousedské aktivity.

Novinky pro letošní rok zahrnují i změny v minimálních a maximálních uznatelných nákladech na projekty. Minimální náklady jsou stanoveny na 50 000 Kč, zatímco maximální náklady na jeden projekt činí 300 000 Kč včetně DPH. Pro školní projekty platí specifická pravidla.

Další důležitý bod je povinnost navrhovatelů zahrnout náklady na údržbu po dokončení projektu. Tyto náklady musí být odhadnuty na následující tři roky a jsou součástí celkových nákladů projektu. Projekty vyžadující pravidelnou údržbu jsou přijatelné za předpokladu, že navrhovatel specifikuje plánované náklady na údržbu v návrhu projektu. Navrhovatelé budou mít možnost snížit náklady na údržbu nabídkou dobrovolné spoluúčasti.

Hlasování a výběr vítězných projektů proběhne v květnu, a do konce letošního roku budou vybrané projekty realizovány.

Návrhy na participativní rozpočet můžete podávat od 1. března do 12. dubna 2024. Otevření této možnosti vám umožní přinést své nápady a přispět k formování městské části. Rada se těší na vaše inovativní projekty a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši městskou část. Připravte své nápady a buďte součástí rozhodování o rozpočtu své městské části!

Prohlédněte si celý text schválených pravidel participativního rozpočtu pro rok 2024 zde.