Sdílet

Připomínkujte studii nového parku

Představujeme studii nového parku, který městská část plánuje vytvořit na ploše mezi sportovišti na sídlišti a novou výstavbou v Třeboradicích. Nový park by byl součástí projektu tzv. Třeboradického korza.

Studii naleznete zde

Sběr připomínek byl již ukončen.