Sdílet

Připravujeme 4. ročník participativního rozpočtu. Je znám harmonogram i pravidla pro rok 2023

Aktuality

Participativní rozpočet v městské části Praha-Čakovice se opět otevírá pro občany a žáky základní školy. Podobně jako v minulém roce, mohou občané starší 18 let s trvalým pobytem v městské části podat jeden projekt. Žáci základní školy se opět aktivně zapojují do projektu školního participativního rozpočtu, ve kterém si navrhují své vlastní projekty a společně vyberou až 5 školních návrhů, které se zahrnou do obecního participativního rozpočtu. Městská část zároveň garantuje realizaci minimálně jednoho návrhu v každé katastrální části a minimálně jednoho školního návrhu.

Jednou z hlavních změn oproti minulému ročníku je navýšení horní hranice jednotlivých návrhů. Zatímco minulý rok bylo možné podávat návrhy s minimálním rozpočtem 30 tis. Kč a horní hranicí 150 tis. Kč, letos byla horní hranice návrhů navýšena na 200 tis. Kč. Toto navýšení souvisí s rostoucími náklady na realizaci jednotlivých projektů, které jsou v důsledku inflace a zdražování stavebních materiálů vyšší než v minulém roce. Z důvodu rostoucích nákladů může být celková částka pro participativní rozpočet v průběhu roku ještě navýšena, aby byly zajištěny dostatečné prostředky pro realizaci vítězných projektů i z minulého roku.

Harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2023 zahrnuje několik klíčových kroků, které jsou na sebe navazující. Na konci loňského roku Rada městské části schválila pro letošní ročník pravidla. Součástí těchto pravidel je i harmonogram. Podávání návrhů projektů občany je v letošním roce naplánováno od 1. března do 10. dubna. Následně se provádí kontrola a doplnění podaných návrhů. Poté následuje hlasování občanů, kde se určí vítězné projekty. Hlasování bude probíhat od 1. května do 4. června, které se realizují v období od září.

Participativní rozpočet je proces, při kterém se občané městské části Praha – Čakovice podílejí na rozhodování o tom, jak se využije část rozpočtu městské části. Rada městské části schvaluje záměr zahájení participativního rozpočtování, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši rozpočtu a pravidla pro podávání návrhů.
Kontaktní email pro komunikaci k participativnímu rozpočtu je participace@cakovice.cz.

Podporované projekty musí spadat do tematických kategorií: péče o životní prostředí a veřejný prostor, komunitní život a aktivity, sociální služby a zdravotnictví, kultura a sport, doprava a parkování.

V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které vyžadují územní rozhodnutí či stavební povolení, jsou komerční, propagují subjekty komerčního či politického charakteru, mají životnost kratší než 3 roky, se týkají dopravních opatření nebo jsou jednorázové akce. Tyto projekty nejsou v souladu s cíli participativního rozpočtování.