Sdílet

Rada městské části schválila pravidla a harmonogram participativního rozpočtu

Rada městské části schválila na svém zasedání 27. ledna 2020 pravidla participativního rozpočtu.
Občané městské části Praha-Čakovice starší 18 let mohou podávat návrhy z těchto tematických oblastí:

a) péče o životní prostředí a veřejný prostor, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí městské části; podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
b) komunitní život a aktivní trávení volného času obyvatel; podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Z participativního rozpočtu nemohou být podpořeny jednorázové akce, dopravní opatření ani projekty, pro jejichž realizaci je nutné získat územní rozhodnutí nebo stavební povolení od stavebního úřadu. Návrhy bude možné podávat od března. Podívejte se na schválený harmonogram.

Vítězné projekty budou vyhlášeny v květnu a ještě do konce letošního roku budou realizovány. Máte dotazy a nápady? Kontaktujte nás.