Sdílet

Rada městské části schválila pravidla a harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2022

Pravidla participativního rozpočtu 2022

Rada městské části schválila na svém zasedání 9. března 2022 pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022.
Občané městské části Praha-Čakovice starší 18 let mohou podávat návrhy z těchto tematických oblastí:

a) péče o životní prostředí a veřejný prostor, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí městské části; podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
b) komunitní život a aktivní trávení volného času obyvatel; podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity a
c) zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků ve školních budovách a areálech ZŠ (platí pouze pro návrhy podané žáky ZŠ v rámci školního participativního rozpočtu).

Z participativního rozpočtu nemohou být podpořeny jednorázové akce, dopravní opatření ani projekty, pro jejichž realizaci je nutné získat územní rozhodnutí nebo stavební povolení od stavebního úřadu. Návrhy bude možné podávat od 1. dubna do 8. května 2022.

Změny oproti roku 2021

V letošním roce je několik podstatných změn:

  1. Každý občan starší 18 let s trvalým pobytem v městské části Praha-Čakovice může v letošním ročníku podat jeden projekt.
  2. Letošního ročníku se aktivně zúčastní i žáci základní školy v Čakovicích. Základní škola spouští projekt školního participativního rozpočtu, ve kterém si žáci základní školy mohou navrhovat své vlastní projekty. Společně pak vyberou až 5 školních návrhů, které se zahrnou do obecního participativního rozpočtu o kterých pak budou občané i žáci společně hlasovat.  Městská část garantuje realizaci minimálně jednoho návrhu v každé katastrální části a minimálně jednoho školního návrhu.
  3. Došlo k navýšení rozpočtu z původních 500 tis. Kč na 600 tis. Kč. Z důvodu rostoucích nákladů na realizaci jednotlivých projektů zastupitelé městské části schválili navýšení celkové částky pro realizaci projektů. Zároveň došlo k navýšení horní hranice jednotlivých návrhů. Letos mohou občané podávat návrhy s minimálním rozpočtem 30 tis. Kč, s horní hranicí 150 tis. Kč.

V letošním ročníku budou při hlasování opět vynechány záporné hlasy občanů, o vítězných projektech budou hlasující rozhodovat pouze 2 nebo tři plusové body.