Sdílet

Sběr podnětů:
Tvoříme nové náměstí Jiřího Berana

Městská část připravuje revitalizaci náměstí Jiřího Berana. Podařilo se jí získat od magistrátu hlavního města Prahy prostředky na studii pro provedení revitalizace a rekonstrukce náměstí.

Do konce roku plánujeme veřejnosti představit prvotní architektonickou studii, na základě které bude zpracována další projektová dokumentace. Aktuálně zpracováváme zadání pro výběr architektonické kanceláře a vlastní zadání pro zpracování studie.

Současný stav náměstí je nevyhovující. Je to prostor v centru, který kromě místa na parkování a místa k posezení na lavičce neposkytuje žádnou jinou funkci, a to bychom chtěli změnit.

Již nyní se můžete podílet svými návrhy na proměně tohoto významného veřejného prostoru, který ovlivní charakter naší městské části na další desítky let.

Podávání podnětů bylo ukončeno, děkujeme. Po jejich vyhodnocení budou výsledky prezentovány na těchto webových stránkách.