Sdílet

Tvoříme nové náměstí Jiřího Berana – výsledky ankety

Dotazníková anketa s názvem Tvoříme náměstí Jiřího Berana probíhala v období od 3.9.2020 do 31.10.2020. Byla zveřejněna na webových stránkách projektu Počítáme s vámi a propagována formou mailingu, prostřednictvím sociálních sítí a také Čakovických novin. Cílem bylo získat podněty ke zpřesnění zadání pro prvotní studii revitalizace náměstí Jiřího Berana. Byla položena pouze jediná otevřená otázka: Na co bychom při revitalizaci náměstí Jiřího Berana neměli zapomenout? Dotazník vyplnilo celkem 103 respondentů. Odpovědi poslouží jako témata, které je nutné reflektovat v zadání při objednávání studie a mohou posloužit projektantům k inspiraci a zpětné vazbě od občanů v této počáteční fázi tvorby projektového záměru.
Ke každé relevantní odpovědi bylo přirazené jedno z 29 témat a odpovědi byly zpracovány do tabulky, ve které je velmi snadné jednotlivá témata filtrovat, tisknout a fultextově prohledávat.

Na co bychom při revitalizaci náměstí Jiřího Berana neměli zapomenout?

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do sběru podnětů k zadání zpracování počáteční studie revitalizace Náměstí Jiřího Berana.