Sdílet

Většina vítězných projektů dokončena! Jak probíhal první ročník participativního rozpočtu?

V roce 2020 proběhl první ročník projektu participativní rozpočet. Ještě v prosinci 2019 byl spuštěn tento participativní portál, kde se každý může s projektem participativního rozpočtu seznámit, sledovat průběh jednotlivých ročníků a prohlédnout si navržené, vítězné a realizované projekty.
V lednu 2020 se konalo první setkání s veřejností, kde jsme představili návrh pravidel pro participativní rozpočet a vyzvali veřejnost k jejich připomínkování. Na konci ledna pravidla participativního rozpočtu schválila rada městské části.

Na březen bylo naplánováno podávání návrhů na projekty. Zmrazení společnosti z důvodu koronaviru mělo vliv i na průběh participativního rozpočtu, proto jsme lhůtu pro podávání návrhů prodloužili do půlky dubna, kdy se sešlo 14 návrhů. Po vyloučení 4 návrhů, které nesplňovaly podmínky, se v průběhu května hlasovalo o zbývajících deseti. Do hlasování o návrzích se zapojilo téměř 550 lidí, což je na první ročník participativního rozpočtu, spojený navíc s komplikacemi z důvodu epidemie koronaviru, velmi úspěšné číslo. V prvním ročníku participativního rozpočtu zvítězilo sedm návrhů. Se všemi navrhovateli jsme se sešli na slavnostním vyhlašování výsledků participativního rozpočtu v Schoellerově sále.
Dosud bylo úspěšně zrealizováno 6 projektů.

Vítězné návrhy, které jsou zrealizované:

komunitní kompostér – jako první z návrhů byl v lokalitě u sídliště umístěn nový kompostér a vytvořila se komunita místních lidí, která se věnuje kompostování;
stolní tenis pro všechny – ve vnitrobloku na sídlišti byl v září instalován venkovní stůl na ping pong, který rozšířil nabídku sportovního vyžití obyvatel sídliště;
naučná vyhlídka u čakovického bunkru – na návrh dobrovolníků, kteří se dlouhodobě věnují revitalizaci původního bunkru z 2. světové války, došlo k úpravě prostoru kolem bunkru
v blízkosti ulice K Sedlišti. Na vyhlídce se umístily lavičky a vybudovala se ukázka obranného zákopu. Místo objevily hlavně rodiny s dětmi a je hojně navštěvováno;
zastínění a nové prvky na dětském hřišti Bermanova – z hřiště u čističky v sídlišti byly odstraněny nevhodné herní prvky a byly nahrazeny novými prvky pro nejmenší děti. Na
místě tak stojí dřevěný domeček, balanční kladina a dřevěné autíčko. Zároveň bylo osazeno zastínění pískoviště pro horké letní dny;
oprava a doplnění nových herních prvků u rybníku v Miškovicích – na návsi v Miškovicích u rybníka bylo vytvořeno nové dětské hřiště s klouzačkou, kolotočem a houpačkami;
cukrárna pro včely a čmeláky – u mateřské školky v Třeboradicích byly upraveny záhony, které jsou osázené okrasnými rostlinami. Květiny jednak toto frekventované místo zkrášlí, a jednak poskytnou potravu mnoha hmyzím druhům.
Poslední zbývající projekt lavičky slavných osobností v zámeckém parku vyrábí studentka výtvarné školy, které dokončení komplikuje covid a přerušování školní docházky.

Díky nápadům veřejnosti se zvelebila veřejná prostranství, vznikly nové prvky ve veřejném prostoru a byla obnovena a vylepšena dětská hřiště. Občané městské části mohli sledovat
od začátku do konce postup podávání návrhů, jejich výběru a realizace projektů. Mohli se přímo účastnit a zapojit se do procesu proměny svého okolí. A to je velký přínos celého
projektu.