Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Aktuální stav realizace vítězných projektů ročníku 2020

Přehled projektů

Aktualizováno: 18.12.2020
Projekt
Aktuální stav projektu
Stav realizace

K dispozici je vypracovaný projekt od zahradní architektky, vybraný dodavatel, který projekt bude realizovat do konce roku 2020. Květinové záhony před školou byly realizovány na přelomu listopadu a prosince.

100%

Ve spolupráci s navrhovatelkou byly vybrány herní prvky, byla zajištěna dodavatelská firma a vše schváleno radou a objednáno. Aktuálně jsou nové herní prvky již umístěny a věříme, že z nich malí návštěvníci hřiště budou mít radost. Děkujeme všem, kteří projekt připravovali a podporovali!

100%

Po domluvě s navrhovatelkou  proběhl výběr dodavatele herních prvků a zastínění pískoviště. Radě bylo předloženo ke schválení 30. září.
Byl schválen dodavatel a již proběhla  i samotná realizace. 

100%

Realizováno, vytvořena komunita lidí, kteří kompostují, proběhlo školení o správném kompostování od firmy Kokoza, která kompostér dodala.

100%

Byla vybrána firma pro realizaci výkopových prací a vybudování zákopu, schváleno radou, projekt byl již realizován.

100%

Realizováno, v první fázi upravena plocha pro umístění stolu a stůl na stolní tenis dnes již slouží veřejnosti.

100%

Diskuze