Participativní portál

Aktuální stav realizace vítězných projektů ročníku 2020

Přehled projektů

Aktualizováno: 18.12.2020
Projekt
Aktuální stav projektu

K dispozici je vypracovaný projekt od zahradní architektky, vybraný dodavatel, který projekt bude realizovat do konce roku 2020. Květinové záhony před školou byly realizovány na přelomu listopadu a prosince.

Ve spolupráci s navrhovatelkou byly vybrány herní prvky, byla zajištěna dodavatelská firma a vše schváleno radou a objednáno. Aktuálně jsou nové herní prvky již umístěny a věříme, že z nich malí návštěvníci hřiště budou mít radost. Děkujeme všem, kteří projekt připravovali a podporovali!

Po domluvě s navrhovatelkou  proběhl výběr dodavatele herních prvků a zastínění pískoviště. Radě bylo předloženo ke schválení 30. září.
Byl schválen dodavatel a již proběhla  i samotná realizace. 

Realizováno, vytvořena komunita lidí, kteří kompostují, proběhlo školení o správném kompostování od firmy Kokoza, která kompostér dodala.

Byla vybrána firma pro realizaci výkopových prací a vybudování zákopu, schváleno radou, projekt byl již realizován.

Výroba laviček probíhala jako studentské práce. Z důvodu covidové situace v roce 2020 a 2021 byla realizace projektu posunuta. Projekt byl v roce 2021 úspěšně dokončen.

Stav dokončení
100%

Realizováno, v první fázi upravena plocha pro umístění stolu a stůl na stolní tenis dnes již slouží veřejnosti.