Participativní portál

Participativní portál městské části Praha-Čakovice
PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Komunitní kompostér v Sídlišti Čakovice

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 26 března, 2020 person Správce webu
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Instalace komunitního kompostéru (ideálně několika kompostérů) v areálu sídliště Čakovice. V dnešní době je kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.

 

Ilustrační obrázek


Odůvodnění návrhu

Komunitní kompostování má své výhody: - není třeba budovat nákladnou průmyslovou kompostárnu a řešit systém svozu, - pověřená osoba dohlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu, - účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.

Současný stav

Dnes v Sídlišti Čakovice žádný komposter není k dispozici.

Zamýšlený stav

Jedná se o jeden nebo několik vedle sebe stojící boxy, které mají perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší odvětrání. Pro minimalizaci vlivu venkovní teploty jsou boxy opatřené tepelnou izolací. Mají uzamykatelné čelní dveře a víka. Dveřmi se odebírá hotový kompost a vrchem se vkládá materiál ke kompostování. Klíč od kompostéru obdrží každý, kdo se chce zapojit do kompostování. Uzavřený kompostér zamezuje potkanům a jiným zvířatům proniknout k odpadu. Kompostér by měl být umístěn na zastíněném místě a zároveň tak, abychom k němu nemuseli chodit příliš daleko.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

1286/4

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
PřípravaTerénní úpravy, doprava a instalace kompostéru (odhad)110,00010,000
RealizaceKomunitní kompostér SIVA TRIO (pro 15 - 22 domácností)142,00042,000
PřípravaRealizace osvěty občanů sídliště (například letáky do poštovních skříněk, letáky - samolepky na kompostér s informaci, co lze do kompostu dávat) (odhad)12,0002,000

Celková částka : 54,000 Kč + rezerva 10% = 59,400

Jména a příjmení navrhovatele

Martina Černá

Lokalita

place Bermanova 985/18, 196 00 Praha-Čakovice, Česko

Časová osa

Návrh zrealizován
Umístění kompostéru v areálu sídliště Čakovice bylo zrealizováno, včetně předání a za 16 září, 2020 uživatelem Správce webu
K realizaci
Hlasování bylo ukončeno 31.5.2020. Projekt se umístil na 4. místě s celkovým ziskem 110 hlasů (136 kladných, 26 záporných) a bude realizován. 7 června, 2020 uživatelem Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh získal potřebnou podporu 15 hlasů a byl zařazen do hlasování. 4 května, 2020 uživatelem Správce webu
Kontrola proveditelnosti
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 24 dubna, 2020 uživatelem Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 26 března, 2020 uživatelem Alina
Přijatý návrh
Návrh byl přijatý, s autorkou jsme zkonzultovali umístění kompostéru a vybrali pozemek ve spr 26 března, 2020 uživatelem Kateřina Arnotová
Kontrola návrhu
Změna stavu navrhovatelem 18 března, 2020 uživatelem Alina