Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2021

Každý občan městské části Praha-Čakovice starší 18 let s trvalým bydlištěm v městské části může navrhnout projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části.