Sdílet

Podávejte projekty do participativního rozpočtu 2023

Podávání návrhů

Od 1. března do 10. dubna 2023 je možné podávat své návrhy. Každý občan městské části Praha-Čakovice starší 18 let s trvalým bydlištěm v městské části může navrhnout projekt ke zlepšení veřejného prostoru této městské části. K tomu však musíte být registrováni a přihlášeni. Je to velmi snadné, vyzkoušejte. Počítáme s vámi!

Pravidla participativního rozpočtu 2023

Rada městské části schválila na svém zasedání pravidla participativního rozpočtu pro rok 2023.
Občané městské části Praha-Čakovice starší 18 let mohou podávat návrhy z těchto tematických oblastí:

a) péče o životní prostředí a veřejný prostor, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí městské části; podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
b) komunitní život a aktivní trávení volného času obyvatel; podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Stejně jako v minulém roce se do participativního rozpočtu zapojí i žáci základní školy.

Z participativního rozpočtu nemohou být podpořeny jednorázové akce, dopravní opatření ani projekty, pro jejichž realizaci je nutné získat územní rozhodnutí nebo stavební povolení od stavebního úřadu. Návrhy je možné podávat až do 10. dubna. Podívejte se na schválený harmonogram.