Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Oprava zvoničky a křížku v Miškovicích

Péče o životní prostředí a veřejný prostor

access_time 8 května, 2022 person MichalS
  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen
  • Návrh zrealizován

Popis projektu

Okolí miškovického rybníku je místem, kde zůstala zachována část jádra historických Miškovic. Jeho součástí je i zvonička a křížek, které však již nejsou v dobrém stavu a potřebují opravu. Obě drobné památky jsou součástí historické paměti a vzpomínky na naše předky, a proto by bylo pěkné obě stavby opravit v rámci programu PPR. V Miškovicích se bohužel mnoho takových památek nezachovalo, proto bychom se měli o ně pečlivě starat.

 

Ilustrační obrázek


Současný stav

Zvonička má již časem poškozené nátěry stavebních konstrukcí (dřevo, plech, beton) a navíc jí chybí zvon, který zde původně byl. Křížek má poškozený betonový sokl a potřebuje také obnovit nátěr kovových částí.

Zamýšlený stav

Betonový sokl, sloupek, plechová věžička a dřevěná konstrukce věžičky se opraví a natřou vhodnými impregračními nátěry. Bylo by také pěkné osadit zvoničku znovu malým bronzovým zvonem, který zde původně byl, pro připomenují histrockého významu tohoto místa pro Miškovice. Křížek potřebuje opravit betonový sokl a zděný podstavec proti zatékání vody a natřít litinový kříž a Krista protikorozním nátěrem.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká

373/2, k.ú. Miškovice, pozemek je vlastnictví Hl.m.Prahy, ve svěřené správě nemovistostí MČ Čakovice, zvonička ani křížek nejsou v katastru nemovitostí vedené jako stavby

Přílohy návrhu

NázevÚpravy

Předpokládané náklady (povinné)

DruhPopisPočet jednotekJednotková cenaCelková cena
Realizaceoprava stavebních konstrukcí zvoničky (opravy betonu, nátěry, lešení)136,00036,000
Realizacevýroba a osazení malého bronzového zvonu na kapličku122,00022,000
Realizaceoprava soklu a podstavce křížku, nátěry122,00022,000
Realizaceočištění a antikorozní nátěry kříže a Krista113,30013,300

Celková částka : 93,300 Kč + rezerva 10% = 102,630

Jména a příjmení navrhovatele

Michal Seidl

Location

place Polabská 7/57, 196 00 Praha-Čakovice-Miškovice, Česko

Timeline

K realizaci
Hlasování bylo ukončeno 5.9.2022. Projekt se umístil na 4. místě s celkovým ziskem 132 hlasů a bude realizován. Blahopřejeme! 12 září, 2022 by Správce webu
Návrh k hlasování
Návrh lze realizovat. Proběhla kontrola proveditelnosti bez nutných úprav rozpočtu. 30 května, 2022 by Správce webu
Přijatý návrh
Návrh splňuje formální náležitosti, následuje kontrola proveditelnosti a rozpočtu. 8 května, 2022 by Správce webu
Kontrola návrhu
Návrh byl uložen a publikován 8 května, 2022 by MichalS