Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Podávání návrhů do participativního rozpočtu ukončeno

Od pondělí 2. března měli občané městské části možnost podávat své návrhy v rámci participativního rozpočtu. V souladu s Pravidly participativního rozpočtu měla veřejnost možnost zajistit financování svých projektů na změny a zlepšení městské části. Podávání návrhů bylo ukončeno 14. dubna 2020.

Diskuze