Sdílet

Rada městské části schválila pravidla a harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2021

Pravidla participativního rozpočtu 2021

Rada městské části schválila na svém zasedání 10. února 2021 pravidla participativního rozpočtu pro rok 2021.
Občané městské části Praha-Čakovice starší 18 let mohou podávat návrhy z těchto tematických oblastí:

a) péče o životní prostředí a veřejný prostor, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí městské části; podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství
b) komunitní život a aktivní trávení volného času obyvatel; podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity

Z participativního rozpočtu nemohou být podpořeny jednorázové akce, dopravní opatření ani projekty, pro jejichž realizaci je nutné získat územní rozhodnutí nebo stavební povolení od stavebního úřadu. Návrhy bude možné podávat od 1. března. Podívejte se na schválený harmonogram.

Změny oproti roku 2021

Rada městské části vzala v úvahu výsledky ankety k vyhodnocení zkušeností z minulého ročníku participativního rozpočtu a provedla následující změny v pravidlech:

  1. Občan starší 18 let s trvalým pobytem v městské části Praha-Čakovice může v letošním ročníku podat až dva různé projekty. Rada chce podpořit aktivní občany, kteří mají více nápadů a oproti minulému ročníku dávají navrhovatelům možnost podat ještě druhý projekt.
  2. V loňském roce každý navržený projekt musel pro postup do závěrečného hlasování získat elektronickou podporu alespoň 12 občanů. V letošním ročníku je podmínka získání elektronické podpory zrušena. Tato změna bude mít vliv na celkové zjednodušení celého procesu participativního rozpočtu.
  3. Ke změně také dochází při hlasování a určování vítězných projektů. V letošním ročníku budou při hlasování vynechány záporné hlasy občanů.  V předcházejícím ročníku občané přidělovali při hlasování jednotlivým projektům až tři plusové a jeden mínusový bod. Body se sčítaly a vítězem se stal projekt s nejvyšším počtem bodů. V letošním ročníku budou o vítězných projektech rozhodovat pouze plusové body.

Rada městské části rovněž zvažovala možnost zapojení žáků čakovických škol do participativního rozpočtu. S ohledem na výrazné narušení výuky z důvodu proticovidových opatření bylo rozhodnuto, že se žáci budou moci jako navrhovatelé účastnit až v následujícím ročníku, kdy se očekává celkové zlepšení situace. Již dnes ale mohou žáci aktivně hlasovat či spolupracovat s osobami staršími 18 let, kteří za ně mohou projekty podávat.

Byla rovněž zvažována otázka, zda je či není vhodné omezit hlasování o projektech pouze pro občany s trvalým bydlištěm v městské části. Po zvážení všech souvisejících aspektů byla ponechána možnost hlasovat o projektech občany i mimo městskou část. Navrhovatelé jednotlivých projektů tak mohou, stejně jako v minulém ročníku, oslovit širokou skupinu svých podporovatelů i mimo městskou část. Nicméně během letošního ročníku městská část vyhodnotí výhody i nevýhody obou způsobů hlasování a na základě takové analýzy stanoví postup a pravidla pro následující ročník.

Výsledky ankety

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do naší ankety, za sdílení zkušeností s prvním ročníkem participativního rozpočtu Počítáme s vámi!  Celkem se ankety zúčastnilo 42 občanů. Podrobné výsledky naleznete v této zprávě. Průzkum ponecháváme zapnutý, pokud se s námi chcte podělit o své zkušenosti s 1. ročníkem, anketu ještě stále naleznete zde.