Participativní portál

Počítáme s vámi
Participativní portál městské části Praha-Čakovice

Aktuální stav realizace vítězných projektů ročníku 2022

Přehled projektů

Aktualizováno: 19.1.2023
Stav dokončení
100%

Vybrán dodavatel, na začátku ledna připravena smlouva k podpisu. Dle navržené smlouvy je termín dokončení smluvně plánován do konce května 2023, ale v případě příznivých klimatických podmínek může být realizace provedena dříve.

Aktualizace 25.5.2023
Již brzy se těšte na zprovoznění.

Aktualizace červen 2023
Dokončeno a předáno! Přijďte si vyzkoušet!

Stav dokončení
10%

Realizace zatím odložena, cenová nabídka dodavatelů o dost převyšovala rozpočet, bude nutné realizovat nové výběrové řízení. Očekávaný termín realizace duben – říjen 2023.

Stav dokončení
100%

3.2.2023
Byly provedeny poslední úpravy a prvek byl předán do užívání. Až půjdete nebo pojedete na kole kolem, určitě vyzkoušejte!

19.1.2023
Sportovní prvek Golem na stezce Svěceného byl instalován. Aktuálně je zatím nepřístupný, protože musí vytvrdnout beton základů. Dokončuje se finální úprava povrchu a je naplánována vstupní revize prvku, která je podmínkou provozování všech hracích a sportovních prvků pro právní ochranu v případě případného úrazu.

Realizace projektu schválena, termín opravy duben – říjen 2023

Stav dokončení
100%

Pingpongový stůl již slouží žákům základní školy v městské části. Děti mají další příležitost ke sportování, zábavě a zdravému protažení.

Byl vypracován návrh, který ještě musí projít kontrolou správnosti. Výroba cedulí zajištěna a domluvena  ve lhůtě cca 1 měsíc od převzetí finálního návrhu.

Aktualizace 25.5.2023
Projekt se podařilo dokončit.