Participativní portál

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ BYLO UKONČENO, DĚKUJEME! HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH BUDE ZAHÁJENO 5. KVĚTNA.

Aktuální stav realizace vítězných projektů ročníku 2021

Přehled projektů

Aktualizováno: 7.11.2021
Projekt
Aktuální stav projektu

Nový prvek dodá a nainstaluje výrobce společnost Hybaj do konce listopadu.

Stav dokončení
100%

Dvě nové knihobudky jsme objednali od jejich autora Matyáše Kočnara a jsou instalované u dětského hřiště Bermanova a u konečné zastávky autobusu v sídlišti.

Na začátku prázdnin jsme podali žádost na památkový odbor magistrátu, který v těchto
dnech vydává souhlasné závazné stanovisko k rekonstrukci kapličky. Jakmile ho budeme mít v ruce, oslovíme firmy, které by mohly kapličku opravit, a vybereme zhotovitele.

Aktualizace 7.11.2021: Památkový odbor magistrátu vydal souhlasné závazné stanovisko k rekonstrukci kapličky.
Rada vybrala společnost, která provede její rekonstrukci. Aktuálně se řeší úprava okolí a
okolní vegetace.

Stav dokončení
60%

Čekáme, až navrhovatel dodá texty pro jednotlivá zastavení, a poté je objednáme u vybrané firmy, která už do Miškovic cedule dodávala v minulosti.

Aktualizace 7.11.2021: Rada schválila objednávku cedulí u vybrané firmy, která je do Miškovic dodávala i
v minulosti. Hotové mají být během prosince.

Proběhla koordinační schůzka s dodavatelem nového workoutového hřiště u školy a s dodavatelem navrženého OCR prvku, na které se domluvilo rozvržení a umístění
jednotlivých cvičebních prvků. Hřiště bude hotové do konce roku.

Aktualizace 7.11.2021:Dodavatel navrženého OCR prvku ho již vyrobil a nyní čeká na realizaci celého workoutového hřiště, na které bude prvek umístěný. Hřiště bude hotové do konce roku.

S navrhovatelkou jsme domluvili obsah jednotlivých tabulí a aktuálně jednáme s grafikem a autorem textů a hledáme dodavatele.