Sdílet

Proběhlo setkání k participativnímu rozpočtu

Aktuality

V Schoellerově sále proběhlo 14. ledna veřejné setkání k participativnímu rozpočtu. Byl představen participativní portál pocitamesvami.cz, výsledky ankety o parametrech participativního rozpočtu, návrh pravidel a předpokládaný harmonogram participativního rozpočtu. Následovala dlouhá a podnětná diskuze.
Diskutovali jsme téma rozdělení městské části do lokalit, což si v anketě přály zhruba 2/3 účastníků. Pravidlo o lokalitách bylo navrženo zejména proto, aby lokality s menším počtem obyvatel Miškovice a Třeboradice nebyly znevýhodněné proti starým Čakovicím a sídlišti (novým Čakovicím) a aby se podpořilo vyvážené zapojení obyvatel všech čtvrtí městské části Praha – Čakovice. Návrh musí být umístěn do určité lokality, všichni ale mohou hlasovat o projektech napříč celou městskou částí. Rozebrali jsme výhody a nevýhody tohoto řešení. Výsledkem diskuse je, že pravidlo o lokalitách bude uplatněno.
Aby bylo zajištěno, že v každé lokalitě bude realizován minimálně jeden projekt, byl stanoven rozpočtový strop jednoho návrhu na 100 000 Kč vč. DPH. Z toho vyplývá, že při celkovém rozpočtu 500 000 korun bude realizováno ještě několik projektů nad rámec jednoho vítězného projektu v každé ze čtyř lokalit. Ze zkušenosti realizátorů participativního rozpočtu odhadujeme, že půjde o 2-3 další projekty. Neboli opravdu kvalitní návrhy, které získají velkou podporu při hlasování, ale nezvítězí ve své lokalitě, mají velkou pravděpodobnost, že budou také realizovány.
Smyslem participativního rozpočtu je, aby se co nejvíc lidí zapojilo do přemýšlení, jak zlepšit a oživit veřejný prostor městské části. Navrhovat projekty mohou pouze plnoletí občané městské části. Podporovat návrhy a následně o nich hlasovat ale mohou všichni, kdo se zaregistrují na portálu pocitamesvami.cz. Účastníkům diskuse také byly přiblíženy kontrolní mechanismy, které brání zneužití této elektronické formy hlasování (např. opakovanému hlasování jednou osobou), a byli ujištěni, že bude-li zjištěn pokus o podvod, nebudou takové hlasy započítány do výsledků.
Diskutovalo se také o tematickém zaměření projektů. Konkrétní nastavení parametrů prvního ročníku participativního rozpočtu můžete stále ovlivnit komentováním návrhu pravidel do 20. ledna. Panuje však shoda, že participativní rozpočet by měl sloužit k dlouhodobému zlepšování veřejného prostoru a životního prostředí městské části ne k financování jednorázových akcí ani činnosti zájmových organizací.
Několik občanů vyjádřilo pochybnost, zda ve svém návrhu zvládnou vytvořit uspokojivý položkový rozpočet. Nikdo neočekává, že navrhovatelé jsou zdatní rozpočtáři. Občané budou moci své nápady, včetně předpokládaného rozpočtu, konzultovat s odborníky. Velmi doporučujeme poslat váš záměr k první konzultaci již v únoru, před zahájením oficiálního příjmu návrhů začátkem března. Budete tak mít jistotu, že váš návrh je technicky proveditelný, ekonomicky reálný a nekoliduje s jiným záměrem městské části na zvoleném pozemku dříve, než věnujete další čas a energii rozpracování návrhu a získávání podpory.

Co se bude dít dále?
Do 20. ledna připomínkujte návrh pravidel a ovlivněte nastavení parametrů prvního ročníku participativního rozpočtu.
V únoru 2020 zkonzultujte své záměry ještě před podáním.

Od 2. března do 14. dubna podávejte návrhy. Nenechávejte podání návrhu na poslední chvíli. Budete mít více času na odstranění případných nedostatků a nesrovnalostí; a především váš návrh bude dříve zveřejněn.

Přílohy:

Návrh participativního rozpočtu městské části Praha-Čakovice k připomínkování (PDF, 158 KB)
Prezentace k setkání občanů 14. ledna 2020 (PPTX, 106 KB, PDF, 136 KB)