Participativní portál

HLEDÁME VÍTĚZNÝ PROJEKT

Kolik občanů se již účastnilo hlasování?
Oprava zvoničky a křížku v Miškovicích
Sedací vaky
Oprava hřiště a nové trampolíny ve vnitrobloku v Miškovicích
Popis názvu ulic v Sídlišti Čakovice
Kuličková dráha
Cvičební prvek v ul. Svěceného
Stolní fotbálek
Návratový box pro knihy
Stolní skatepark pro fingerboardy
Oprava třeboradického křížku
Pingpongový stůl
Doplnění herních prvků na dětské hřiště Miškovice

Probíhá 3. ročník participativního rozpočtu MČ Praha-Čakovice

fotka_Duchkova
„To, že Čakovičáci navrhují, kam může radnice investovat část peněz z rozpočtu, je úžasná věc. K vojenskému bunkru už jsem vzala několik návštěv a všichni byli nadšení a také překvapení, že tu něco takového u nás stojí. Zainvestovala se i dětská hřiště - čím víc jich bude, tím líp. Těším se, jak Čakovice, Třeboradice a Miškovice opět zkrásní.“
Štěpánka Duchková

Podávejte své návrhy do participativního rozpočtu! Máte možnost do 8. května 2022

Chybí vám něco ve veřejném prostoru, máte návrh na zlepšení životního prostředí nebo nápad, jak využít zanedbané zákoutí? Nebo chcete podpořit komunitní život v naší městské části?

Participativní rozpočet znamená, že vy navrhujete změny, my na ně dáváme peníze a pak je zrealizujeme. Počítáme s vámi!

Podané návrhy

Aktuálně probíhá kontrola přijatých návrhů. Bude provedena kontrola všech formálních požadavků daných pravidly participativního rozpočtu, následně kontrola proveditelnosti a kontrola adekvátnosti položkového rozpočtu. O vítězných projektech následně rozhodne elektronické hlasování občanů.

Celkem bylo podáno 1 návrhů*

* seznam zveřejněných návrhů obsahuje všechny elektronicky podané návrhy, které byly podány do 8. května 2022

Zelený keřový pás podél části ulice Schoellerova
Kuličková dráha
Stolní skatepark pro fingerboardy
Návratový box pro knihy
Pingpongový stůl
Cvičební prvek v ul. Svěceného
Doplnění herních prvků na dětské hřiště Miškovice
Výsadba větrolamu
Čistý skatepark v Čakovicích
Rozšíření lanové dráhy pro mladší děti
Stolní fotbálek
Popis názvu ulic v Sídlišti Čakovice
Skluzavka na hřišti Marie Podvalové
Veřejné pítko s pitnou vodou
Oprava třeboradického křížku
Oprava hřiště a nové trampolíny ve vnitrobloku v Miškovicích
Oprava zvoničky a křížku v Miškovicích
Relaxační YOGA&PILATES terasa
Sedací vaky

Podejte svůj návrh projektu

Městská část Praha-Čakovice spouští 2. ročník participativního rozpočtu pro rok 2021.  Do 8. května 2022 občané mohou navrhovat  projekty na zlepšení péče o životní prostředí a veřejného prostoru nebo podporující komunitní život a aktivní trávení volného času. Počítáme s vámi! Vy navrhujete, občané rozhodnou o vítězných projektech, které radnice zrealizuje. Jaké projekty můžete podávat?

Realizované projekty předchozích ročníků

Zapojte se do řady aktivit

Dejte nám vědět svůj názor prostřednictvím anket a průzkumů.
Podílejte se na tvorbě pravidel participativního rozpočtu.
Hledejte nápady na zlepšení prostředí kolem vás.

Průzkumy a ankety
Vyjádřete svůj názor k tématům, která městská část aktuálně řeší
Participativní rozpočet
My vyčleníme peníze a zrealizujeme projekty, které navrhnete a vyberete vy
Společné plánování
Stojíme o vaše názory, podněty a připomínky k připravovaným aktivitám